L R Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 8 2 6 4 5 3 8 9 4 7 3 4 6 2 1 5 4 7 5 3 1 6 7 3 6 9 4 8 7 3 3 8 7 3 6 2 4 2 7 9 1 8 4 1 7 5 1 8 2 4 7 4 6 1 8 2 9 8 4 1 4 2 8 9 5 4 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet,    Quiz? utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Hvilken norsk dikter kalles ofte skogens dikter? 2. Hovedverket til en chilensk nobelprisvinner heter Canto general. Hva heter forfatteren? 3. Hvem skrev romanen Sulis om gruvesamfunnet i Sulitjelma? ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn 3 poeng: Han var en sosialistisk agitator født i 1817 i Christiania. Faren var sentral i etableringen av Norges Rigsbank (ble direktør og etter hvert dømt for underslag). 2 poeng: Han hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848 og kjempet for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole. Han utformet et bønneskrift til regjeringen der han krevde stemmerett og bedre levekår for alle. 1 poeng: På midten av 1800-tallet ledet han en bevegelse som fikk hans navn, og som drev politisk agitasjon for arbeidernes sak og stiftet flere arbeiderforeninger. Bevegelsen hadde på det meste 30.000 medlemmer. I 1851 ble han arrestert, og han satt fire år i varetekt og ytterligere fire år i tukthus. ˇ€‹ Likestilling og mangfold 1. Finnes det et eget fagforbund for utenlandske arbeidstakere i Norge? 2. Hvor stor andel av befolkningen i Norge er innvandrere (inkludert norsk- fødte med innvandrerforeldre)? 3. Hvor mye tjener kvinner prosentvis i forhold til menn i gjennomsnitt (i 2008, omregnet til heltidsstillinger)? ˇ€‹ Arbeidsmiljø 1. Hvor gammel må man være for å jobbe om natta? 2. Når kan et verneombud stanse arbeidet? 3. Hvem har inngått intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv på nasjonalt nivå? ˇ€‹ Andre språk 1. I Norge går vi til streik. Hva gjør man på engelsk? 2. Hvis du er redundant, hva er du på norsk? 3. Hva er likestilling på engelsk? 241 393 Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 9/2011 > 63 T E K E M J I Svar: ˇ€‹ Arbeiderlitteratur 1. Hans Børli 2. Pablo Neruda 3. Dag Skogheim ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn Marcus Thrane ˇ€‹ Likestilling og mangfold 1. Nei 2. 10,6 prosent (423.000 innvandrere og 86.000 norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2009) 3. Ca. 85 prosent ˇ€‹ Arbeidsliv 1.18år 2. Når verneombudet mener det er umiddelbar fare for liv eller helse, og faren ikke kan avverges på annen måte. 3. Partene i arbeidslivet og myndighetene. ˇ€‹ Andre språk 1. (Go on) strike 2. Overtallig eller overflødig 3. Equality M Ø fbaargang2011 fbseksjonHEL