Siden sist Svensk privatiseringsfiasko Korrupsjon i Unibuss Politiet i Oslo har siktet tre personer for korrupsjon. De er mistenkt for å ha tatt imot store pengebeløp for å sørge for at det tyske selskapet MAN ble valgt som leverandør av busser til Unibuss, et AS eid av Oslo kommune. Ifølge VG skal siktelsene dreie seg om bestikkelser på flere millioner kroner. Fagforbundets tillitsvalgte har i mange år bedt konsernledelsen og Oslo-politikere se nøyere på forhold i Unibuss. Lederen for de tillitsvalgte i Oslos kollektivselskaper, Rune Aasen, er ikke overrasket over avsløringene.    PF Gjennom 20 år har Sverige konkurranseutsatt og privatisert velferden. En ny rapport viser at det ikke har gitt bedre kvalitet eller lavere kostnader. Det er forskere i den politisk uavhengige tankesmien SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) som har gransket konsekvensene at den svenske privatiseringspolitikken. Borgerlig framstøt De første strategiske beslutningene om privatisering og konkurranseutsetting ble fattet av den borgerlige regjeringen under Carl Bildts ledelse som statsminister på 90-tallet. Bakgrunnen var en debatt om en lite effektiv og dyr offentlig sektor. Senere sosialdemokratiske regjeringer videreførte i all hovedsak kursen. Nå legges resultatene fram i rapporten «Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?» Systemskifte I de siste tiårene er det skjedd et systemskifte i den svenske velferdsmodellen, fastslår SNS-forskerne. I dag arbeider nesten en av fem ansatte i velferdssektoren i privat regi. De regionale forskjellene er store. Privatiseringene er hovedsaklig et storbyfenomen. Raskest har utviklingen vært innenfor skoleverket. Borte er de ideelle aktørene, organisasjoner og andre. Ekspansjonen har kommet i form av store gevinstsøkende FIASKO: Tjenestene har verken blitt billigere eller bedre etter omfattende privatiseringsiver i Sverige. bedrifter, ofte internasjonale. Politikernes løfter om lavere kostnader, bedre kvalitet og økt effektivitet har ikke blitt oppfylt. Tekst: NINA SANDÅS, LO-Aktuelt Veien videre Kommune- og fylkestingsvalget er over. Fagforbundet fortsetter arbeidet for medlemmenes lønns-, pensjons og arbeidsvilkår og for kvaliteten på velferdstjenestene til innbyggerne. I valgkampen har vi satt søkelyset på konsekvensene av sosial dumping, konkurranseutsetting og privatisering. Det skal vi fortsette med. Vi har beregninger som viser store pensjonstap dersom arbeidsplassen til medlemmer blir privatisert. Vi vet at ansatte i private sykehjem har tjent ca. 65.000 kroner under tarifflønn i året. Lavlønte ansatte har ikke råd til at lønn og pensjon blir den avgjørende brikken i et politisk og økonomisk spill om velferdstjenestene. Grovt sett kan vi si at private selskaper tar et mellomlegg av de ansattes lønn og legger i egen lomme. Slik rekrutterer vi ikke til pleie og omsorg, til oppvekstsektoren, til kollektivtrafikken eller helsesektoren. For innbyggerne er det viktig å ha politikere som sikrer forutsigbarhet. Det får man best når tjenestene drives i egen regi. Da Frp-samferdselsbyråden i Oslo gikk ut med forslag om å konkurranseutsette Sporveien, og Medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. hevdet at offentlig ansatte ikke kan regne med å ha så god lønn og pensjon i framtida, rykket ordfører Fabian Stang (H) ut og sa at lønn og pensjon må vernes ved anbud. Ifølge ABC-nyheter sa han videre; – Jeg synes vi skal ha respekt for opparbeidede rettigheter. Dette skal vi minne de borgerlige partiene om når de i landets kommuner kommer trekkende med NHO Service sine useriøse regnestykker for hvor mye de kan spare på konkurranseutsetting. Mye er blitt sagt og ment om forbundets valgkamp. Fakta er at medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har engasjert seg og bidratt til debatt. Det er et levende folkestyre avhengig av. Politisk kamp om kommunestyrene er viktig, men like viktig er det at hele organisasjonen løfter i lag; i politisk arbeid, under tarifforhandlinger eller ved streik. Da bygger vi omtanke, solidaritet og samhold. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 9/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR