Leksehjelpa skal bidra til sosial utjevning og ikke bare være for noen utpekte grupper.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Tallmagi I Oslo brukte Fremskrittspartiet en rapport fra Telemarksforskning for å bevise at det offentlige kan spare 3,8 milliarder kroner på å privatisere alle barnehager. Det fikk forskeren til å reagere. Side 28 ˇ€‹ Tett samarbeid Informasjon og samarbeid er alfa og omega for å få barnevernet til å fungere. Det har det interkommunale samarbeidet mellom de fire kommunene i Sogn barnevern erfart. Samme erfaring har Naustdal kommune, selv om de velger å jobbe alene. Side 33 ˇ€‹ Assist  for bedre kvalitet Fokusforfatter Elisabeth Almaz Eriksen oppfordrer tillitsvalgte til å kreve at barnehageledelse og -eiere sikrer en kompetanseheving i barnehagene. Hun mener Assistmodellen er en hensiktsmessig måte å drive systematisk etterutdanning på. Side 36 Museum og produksjon Spillum Dampsag & Høvleri i Namsos er både museum og produksjonsbedrift. Her er ni tilsette som både guidar turistar og produserer listverk og panel etter gamle mønster på originale maskinar. Side 30 Fagbladet 9/2011 > 27 Foto: Thor Nielsen fbaargang2011 fbseksjonKIR