FORTIDA LEVER: Meir enn 150 år etter at Noregs første sagbruk som blei driven av damp, Wullumsaga i Spillumsvika, blei etablert i 1853, er det framleis sagbruksaktivitet her. > Fagbladet 9/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKIR