kompetanseheving i barnehagen som både tar hensyn til personalets og organisasjonens behov på kort og lang sikt. Assist-modellen har vist seg å være en svært hensiktsmessig måte å drive systematisk etterutdanning på, både nasjonalt og internasjonalt. Kvalitetsmeldingen nevner spesielt behovet for kompetanseheving blant ufaglærte assistenter. Er det slik at når vi har fått full førskolelærerdekning i Norge, så vil regjeringen heve det formelle kravet til ufaglærte assistenters kompetanse i barnehagen? Assist-kurset er ikke studiepoenggivende, men er likefullt svært lærerikt, og kan gi fortrinn i forbindelse med for eksempel lønnsforhandlinger. Dersom assistenter er interessert i studiepoeng-givende kurs, tilbyr enkelte høgskoler dette for assistenter. På Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vi flere års erfaring med å tilby Kompass, som kan minne om Assist, men all undervisning og veiledning gis da av undervisnings- og forskningspersonalet ved førskolelærerutdanningen på HiOA. Mange tidligere Kompass-studenter har i ettertid tatt førskolelærerutdanning på deltid. Som kjent har vi en altfor stor andel pedagogiske ledere på dispensasjon i Norge. I 2008 utgjorde dette 13,2 prosent av det totale antallet pedagogiske ledere. For mange assistenter og barne- og ungdomsarbeidere kan etterutdanningskurs virke motiverende med henblikk på å utdanne seg til førskolelærer. I evalueringen av årets Assist-kurs svarte hele 41 prosent av dem som ikke allerede er førskolelærere at kurset hadde økt deres motivasjon litt, mye eller veldig mye til å utdanne seg til førskolelærer. Ut fra det store behovet vi har for flere førskolelærere her i landet, er det gledelige tall. Som førskolelærerutdanner kan jeg ikke få oppfordret dem – og alle andre med en førskolelærerdrøm – sterkt nok til å starte på førskolelærerutdanningen. For mer informasjon om Assist: www.tjorn.se/assist Les versjon med litteraturhenvisninger på www.fagbladet.no Fagbladet 9/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR