Debatt Politikk Uforsvarlig avApogSV Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka vedtok 16. juni at Sofienbergparken barnepark bare skal ha én ansatt for å passe på 16 barn. Ap og SV utgjorde flertall i denne saken. Rødt, Høyre og Frp stemte for at det fortsatt skal være to ansatte. Å redusere antall ansatte vil gå ut over den ansatte som blir igjen, og det vil gå ut over barna. Dette er uforsvarlig. Barneparken skal kunne få hjelp fra nabo-barnehagen, men det er en friluftbarnehage hvor de er på turer stort sett hele dagen. Verken Fagforbundet eller vernetjenesten har tatt opp denne saken med politikerne. Dette er svært uansvarlig av Fagforbundet. Det har også vært liten og ingen kontakt med de ansatte i barneparken om hvilke konsekvenser dette vil føre til. Ansatte har tatt kontakt med Fagforbundet uten at noe har skjedd. I en slik sak må det være dialog med Fagforbundet og hovedverneombud, noe som ikke ser ut til å ha skjedd i denne saken. Plasstillitsvalgt og lokalt verneombud har vært engasjert, men det er Fagforbundet og hovedvernombudet som skal forholde seg til bydelsadministrasjonen og politikerne. Slik jeg forstår, har denne saken vært oppe i arbeidsmiljøutvalget (AMU) uten at Fagforbundet og hovedverneombudet har stoppet saken. Etter mye press og etterpåklokskap har det blitt bevegelse i saken, og jeg håper at dette blir til fordel for de ansatte i barneparken. Foreldrene har stått på uten å bli hørt. De har vært på BUmøte under åpen halvtime, de har sendt brev til politikerne, men de gikk i protest da saken ble negativt behandlet. BUlederen kunne stemt for «to ansatts-park. Politikerne skal stemme imot bydelsdirektørens forslag så snart det oppdages at der er feil som er i ferd med å begås slik at deler av befolkningen blir skadelidende! Slik jeg har forstått det, hadde BU-lederen gitt uttrykk for at han ville gå inn for to ansatte, men har senere ombestemt seg. Dette kaller vi for dobbeltmoral fra SV sin side. Nå har foreldrene kontaktet barneombudet. BU vedtok å ta opp saken igjen ved budsjettbehandlingen for 2012. Derfor er ikke siste ord sagt. Det har også kommet fram at barneparken har vært oppe i BU hvert halvår over mange år. Dette er en uakseptabel behandling av ansatte og barna. Ifølge bydelsdirektøren vil de spare 150.000 kroner ved å redusere til en ansatt, men det riktige tallet er 83.000. Dette er et lite beløp som burde kunne dekkes inn uten problem. Omsorgsbygg KF har ansvar for plenklipping, snømåking og vedlikehold av bygningen. De utfører ikke denne jobben tilfredsstillende og skylder på at de ikke har mer igjen på budsjettet, men det kan ikke brukes som unnskyldning for bevisst å begå kontraktsbrudd! Det er bydelsadministrasjonens plikt å påse at alle kontrakter oppfylles! I flere tilfeller har Bydelsrusken måttet trå til. Dette er penger som kunne ha vært spart, og Bydelsrusken kunne utført disse oppgavene raskere og billigere. Frp godtar ikke at barneparken blir en park med bare én ansatt. Vedtaket fra Ap og SV er uforsvarlig, og svært lite gjennomtenkt. Bjørn Frostestad, Frp (Innlegget er forkortet. Red.) DISTRIKTSPOLITIKK Lang vei for å føde Jeg leste i Fagbladet nr. 3/2011 om fødende i Veitastrondi i Sogn og Fjordane. Jeg er selv fra Sogn, men bor i Vang i Valdres, fjellovergangen fra øst til vest. Jeg har to barn, en gutt på 6 år og ei jente på snart 4. Her har vi ei fødestue som er stengt deler av sommeren – akkurat som i Lærdal. Jeg vil ikke føde på fødestue, for om det skal skje noe, er det langt å reise til nærmeste sykehus. Min INTEGRERING Folk skaper folk I Arnhild Westeng sitt svar til muslimsk dame i Fagbladet nr. 8/2011, framhever hun at hun skyr mennesker som ikke kler seg vestlig, og gir oss en oppramsing av hva hun ikke liker. Greit nok. Men det er nå ikke slik at klær skaper folk, folk skaper folk! Med dette mener jeg at det er vår oppfatning av andre og våre holdninger som gjør at vi velger å ta avstand fra visse typer mennesker. Hva våre holdninger bygger på, kan være så mangt. Dette kan være fra vår oppvekst, ytre påvirkninger fra media eller påvirkninger fra familie og venner. Det kan i så måte være vanskelig å holde et åpent sinn overfor andre som ikke går kledd eller ser annerledes ut enn seg selv, dersom man er innprentet eller man har innprentet seg selv, med forhåndsdømmende holdninger. Mitt favoritt-sitat kan godskrives Lars Saabye Christensen: «Uvitenhet er drivhuset der de forferdeligste blomster gror.» Denne lille setningen rommer så mye av bakgrunnen til våre holdninger, og man burde virkelig prøve å møte de menneskene man «tar avstand fra» med et åpent sinn. Jeg tror mange vil bli overrasket over hva religionen islam egentlig innebærer og hva de aller fleste muslimer står for, dersom de bare hadde turt å komme en «hverdagsmuslim» i møte. Dette gjelder selvfølgelig ikke bare muslimer. Det kan vel være på tide at flere klarer å se bakom sløret, capsen, hettegenseren, topp- lua, skinnbuksene, naglene, tatoveringene, etc. og virkelig tørre å gå litt dypere enn bare det man ser av et menneske og hans/hennes ytre faktorer. Den vestlige kulturen er vel bygget på troen på mangfold og åpenhet? Er det slik at man kan være annerledes, så lenge de er lik våre idealer? La nå heller folk være forskjellige, det er jo det som gjør det spennende å møte nye mennesker! Og til slutt, innskriveren er nok ikke rasist, men heller veldig nasjonalistisk. Rasisme er som kjent bygget på troen på at menneskene kan klassifiseres i forskjellige raser, nasjonalisme går på at man vil bevare samfunnet ut ifra en idealistisk «slik det burde ha vært»-tankegang. Veldig åpent sinn! Christian Røe Aubell, Hokksund 54 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR