STØTT tv-aksjonen Møt Ngees familie i Laos. De takker deg for hjelpen med å rydde åkeren for bomber. Årlig dør og skades sivile barn og voksne, og matjord ligger brakk fordi den er full av tikkende bomber. Kontor og administrasjon Innhold 8    TEMA: Tikkende bomber 14    Opp- og nedturer i rødt og blått 16    – Forstår litt mer 18    Medisin med fatale følger 20    PORTRETTET: Rød og glødende 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON 40    FOTOREPORTASJEN: Arr og venner for livet 46    Fredfull islam FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Hva er god ledelse? 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    Gjesteskribent: Hans Olav Lahlum 55    Tilbakeblikk og Petit 56 Oss 58 Kryssord 59    Sudoku og Quiz 62    ETTER JOBB: Faller med fryd 64    EN AV OSS: Du blir det du spiser 29 Kontorlærlinger Fagforbundet mener retten til å få lærlingplass må styrkes, og tar samfunnsansvar. Nylig startet Uroosa Sajid Masseih som en av to kontorlærlinger i forbundet. 20 Evig engasjert Reza Rezaee måtte rømme fra Iran på grunn av sitt politiske engasjement. Og engasjementet er ikke blitt mindre i Norge. Han syns det er morsommere å snakke om politikk enn om seg selv. 8 Penger og politikk 30 Kommuneøkonom Torill Hoel er med på å fordele midlene som kommunen har til rådighet på en så riktig måte som mulig ut fra de føringene som fins. Kommuneøkonomene er også helt nødvendig for at politikerne skal kunne prioritere ulike tiltak. Samarbeid på tvers 33 Naustdal velger å ha en åpen dør inn til til sine saksbehandlere, mens i Sogn barnevern er det helsestasjonene som er lavterskeltilbudet. Begge holder tidsfrister og satser på samarbeid med andre kommunale etater. Noen å snakke med Sommerens terror har ført til at gode naboer og kontaktpersoner i Lindesnes forstår enda litt mer av Belgis og Fatimas behov for støtte i et fremmed land. 16 Hva skal til for å lede? 36 Hvordan skal en leder oppføre seg for å få sine medarbeidere til å spille på lag? Fokusforfatter Arne Selvik deler sine tanker om ledelse og hva som skal til for å lykkes i lederrollen. Foto: Titti Brun 2 > Fagbladet 9/2011 Foto: Monica Schanche ISSN 0809-9286 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Werner Juvik fbaargang2011 fbseksjonKON