TEMA: Minerydding På to dager fant minerydderne 27 bomber i Ngees risåker. Heldigvis var det ikke barna hans som fant dem først. Sakte ryddes angsten ut av familiens hverdag, men fortsatt ligger 80 millioner udetonerte bomber igjen i andre familiers åkre. Tekst: TITTI BRUN Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Vårløken fra landsbyen Thakieo sør i Laos er berømt for sin gode og sterke smak. Jorda er fruktbar i dette området. Men jorda er også beryktet for det store antallet bomber som ligger igjen etter Vietnamkrigen. Amerikanerne klasebombet hvert åttende minutt – 24 timer i døgnet i ni år. Bombepakkene åpnet seg i lufta og slapp ut ufattelige 240 millioner småbomber. Det gjør Laos til det mest bombede land i verden. Store landområder er livsfarlige å dyrke, derfor lider Laos av matmangel. Med livet som innsats frigjør laotiske mineryddere jorda for matproduksjon. Livsfarlige spadetak Et spadetak kan være nok. Hele Ngees familie, store og små, har i årevis dyrket åkeren som minerydderne nå klarerer. Han er lykkelig for at ingen flere bomber skal dukke opp av jorda etter neste regntid. – Hver dag har vi vært redd for om noen av oss ville bli lemlestet eller dø. Men vi må ha mat for å overleve. Hvis vi bare venter, får vi ikke skapt oss et bedre liv, sier Ngee. Tross bombene vil familien gjerne slå rot her. Familien på elleve flyttet hit ned fra fjellene. Den gamle landsbyen hadde ingen veiforbindelse eller strøm. Jorda var skrinn, og fjellsiden bratt. Fattigdommen var så stor at de ikke kunne overleve. – Her er det god jord. Landsbyen har vei og strøm, FRISTENDE BOMBER: Tegneserier advarer barna mot å plukke opp de runde metallballene. og vi har bygget et fint hus. Du skal få se i morgen. Vi har det godt, og barna går på skole og trives. Stolte mineryddere Ute på Ngees jorder jobber minerydderne ti timer daglig. Deretter drar teamet tilbake til sin provisoriske bolig, vasker arbeidsantrekket de er så stolte av å bære, og deler en middag før de sovner. Turnusen er hard, familiene langt unna. – Jeg er ikke redd, for jeg har fått god opplæring. Det er et viktig arbeid vi gjør, sier Vanny Southasi. Hun er sprengstoffekspert med høyeste grad i opplæringen som Norsk Folkehjelp gir.    > Fagbladet 9/2011 > 9 fbaargang2011 fbseksjonKON