Personalarbeid er en profesjon som krever et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Første steg Uroosa Sajid Masseih (19) og Kristine Dahlen (17) tar sine første steg i arbeidslivet som kontorlærlinger i Fagforbundet. Fagprøven er to år fram i tid. Side 29 ˇ€‹ Tett samarbeid Informasjon og samarbeid er alfa og omega for å få barnevernet til å fungere. Det har det interkommunale samarbeidet mellom de fire kommunene i Sogn barnevern erfart. Samme erfaring har Naustdal kommune, selv om de velger å jobbe alene. Side 33 ˇ€‹ En utfordring å være leder Mange i lederposisjon strever med å være en god leder for sine medarbeidere. De er ikke alltid sikre på om de har medarbeidere eller motarbeidere, om de følges eller blir forfulgt, skriver fokusforfatter Arne Selvik. Side 36 Holder orden Kommuneøkonomene sørger for å få fram riktige tall til politikerne slik at de får et grunnlag å ta beslutninger på. Torill Hoel (t.h.) i Stange er til god hjelp når de folkevalgte skal holde stø kurs på kommuneskuta. Side 30 Fagbladet 9/2011 > 27 Foto: Sofi Lundin fbaargang2011 fbseksjonKON