Foto: Per Flakstad Første dag som lærlinger Første september, og første steg inn i arbeidslivet. Uroosa Sajid Masseih (19) og Kristine Dahlen (17) har sin første arbeidsdag som kontorlærlinger i Fagforbundet sentralt. Kristine har gått på Oslo handelsgym og Uroosa på Sandaker videregående skole, begge på linje Salg, service og sikkerhet. Hvilke forventninger de har? – Å lære mye, få utfordringer, og lære hvordan det er i arbeidslivet, sier Kristine. Uroosa nikker. Hun søkte Fagforbundet direkte, mens Kristine fikk hjelp i kommunen til å finne læreplass. – Jeg fant henne på lista til inntakskontoret, forteller Signe Solhaug, som skal ha det faglige ansvaret for lærlingene i to år framover. Kristine skal ha base på organisasjonsavdelingen, og Uroosa på FORVENTNINGSFULLE: Første dag som kontorlærling i Fagforbundet for Uroosa Sajid Masseih (t.v.) og Kristine Dahlen (t.h.) I midten faglig leder for lærlingene, Signe Solhaug. Seksjon helse og sosial. Derfra skal de ambulere rundt i forskjellige avdelinger og enheter. – De vil få oppgaver slik at den dagen de kommer til fagprøven, skal de være kjent med nivået og være godt forberedt, sier Signe Solhaug. Hun har i årenes løp hjulpet fram ti kontorlærlinger som har bestått fagbrevet etter endt læretid i Fagforbundet. – I forbundet har vi jobbet mye for å få på plass en lærlingordning som vi kan være stolte av. Det er viktig at vi som organisasjon også tar inn lærlinger og viser – ikke bare i ord, men også i handling – at vi tar ansvar. Lærlingordning handler både om rekruttering og om samfunnsansvar, sier Signe Solhaug. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Livslang læring må gis innhold Fullført utdanning og opplæring gir mulighet til å delta i samfunns- og arbeidsliv. Men mange voksne får ikke mulighet til å ta ut sin rett til grunnopplæring. – Mulighetene til etter- og videreutdanning må fordeles mer likelig og bli flere, sier Kristine Hansen, som er rådgiver i Fagforbundets sektorpolitiske enhet. Hun holdt foredrag på en felles styrekonferanse for Fagforbundets yrkesseksjoner nylig. Hansen understreker at viktig kompetanse utvikles i arbeids- livet. Læring på arbeidsplassen gir muligheter for både lærlinger og voksne. Det overfører kunnskap mellom generasjoner og yrkesgrupper, og stimulerer til samarbeid og refleksjon. Hansen tok opp muligheten voksne har til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Hun mener det er behov for bedre dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. Hun etterlyser bedre informasjon om realkompetansevurdering, og mest mulig lik behandling i hele landet. Hun vil ha bedre rådgivning rundt grunnopplæring, også for voksne, og ser behov for livslang karriereveiledning. Hansen peker videre på at mange fagarbeidere ønsker mer utdanning ut over fag- og svennebrev. – Styrking av fagskolene er viktig for å sikre fagarbeidernes etterspørsel etter kompetanse, sier Hansen. For mange yrkesgrupper kan fagskoler være et godt alternativ til universiteter og høgskoler. Men det er også viktig å vise de mulighetene fagskolene gir for å kvalifisere seg for høgskole eller universitet. – Det er altså viktig å se at det MÅ SIKRES: Kvaliteten i fag- og yrkesopplæring må sikres, og voksnes rett til opplæring, mener Kristine Hansen. er muligheter for å studere videre også ved å velge en mer praktisk rettet utdanning, påpeker Hansen. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 9/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonKON