Hvis du tror kommuneøkonomi er traurige greier, bør du ta en prat med Torill Hoel. Hun er økonom i Stange kommune, en jobb hun beskriver som både morsom, allsidig og totalt uforutsigbar. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: SOFI LUNDIN – Jeg syns jeg har en spennende hverdag; jeg vet aldri hva dagen vil bringe. Det eneste som er helt sikkert, er at dagen min blir annerledes enn jeg tror. Jeg får sjelden gjort det jeg har tenkt å gjøre, men jeg får gjort en hel masse annet, sier kommuneøkonomen. Fordele midler Allikevel får Torill Hoel, to andre kommuneøkonomer og en økonomisjef, gjort det de skal gjøre – nemlig å fordele midlene som kommunen har til rådighet så riktig som mulig ut fra de føringene som fins. En kommune har mange forpliktelser, og de fleste midlene er bundet opp i statlige føringer. Men innenfor de økonomiske rammene er det likevel et visst handlingsrom. – Før var det mer vanlig å øremerke de statlige overføringene, men nå er det bare når staten finner på noe nytt, for eksempel psykiatrireformen. Her var hele potten øremerket, og pengene måtte brukes slik staten hadde bestemt. Lage beslutningsgrunnlag En viktig oppgave er å få fram riktige tall til politikerne i kommunen slik at de får et grunnlag å ta beslutninger på. Uten kommuneøkonomenes kunnskap og innsikt, blir det nesten umulig for de folkevalgte å holde stø kurs på kommuneskuta. Kontakten med lokalpolitikerne er noe av det Torill setter aller mest pris på. Hun møter i kommunestyret når det kan være behov for økonomifaglig ekspertise. Her får hun god bruk for sine pedagogiske evner. 30 > Fagbladet 9/2011 Midt i smørøyet fbaargang2011 fbseksjonKON