– I kommunestyret er det alle slags folk; de er jo et representativt utvalg av befolkningen. Vi må snakke på en måte som folk forstår. Det skal ikke være nødvendig å ha ti vekttall i kommuneøkonomi for å henge med. Kan bli utålmodig Kommunikasjon er en sentral oppgave for Se bak tallene – I sommer ble vi kontaktet av en journalist i lokalavisa. Ved å sammenlikne tall fra Stange kommune med tall fra Oslo kommune, hadde han funnet ut at Stange kommune nesten kunne få betalt for å privatisere hjemmebasert omsorg. Da måtte vi bruke ganske mye tid på å lete i Kostra-tallene, sier Torill. Det hun fant ut, var at tallene til de to kommunene ikke var sammenliknbare fordi de bare viste kommunenes egenproduserte omsorg. Oslo kommunes innkjøp av private omsorgstjenester var ikke tatt med i tallet journalisten hadde brukt. Denne summen stod på en annen post. – Det er da det gjelder å kjenne konto- planen, smiler Torill. Budsjettider Men sommer og agurktid har gått over i høst, så nå er det budsjettarbeid som står på dagsorden. Torill og kollegene skal lage budsjett og økonomiplan for de kommende fire årene. Dette innebærer blant annet finlesing av statsbudsjettet for å finne ut hvor mye kommunen faktisk får av overføringer. I tillegg må de lage den sedvanlige tertialrapporten, som er en oversikt til politikerne over kommunenes økonomi hver fjerde måned. Og som om ikke dette var nok, driver hun også opplæring av folk som steller med økonomi ute i barnehager, skoler, sykehjem og andre enheter som drives av kommunen. Stange kommune har til sammen 32 ulike enheter. – Politikk er spennende Travle tider til tross – Torill ville ikke byttet bort jobben sin med noen annen jobb i hele verden. Hun syns politikk er spennende, men kunne ikke tenke seg å være politiker selv. Sin posisjon beskriver hun som «midt i smørøyet». – Et politisk styringssystem vil aldri bli bedriftsøkonomisk optimalt, men det er nettopp det som gjør det så interessant. Det er spennende å følge det politiske spillet på nært hold. Torill, og noe hun hun kan også bli utålmodig hvis hun syns politikerne går for mange runder uten å fatte noen beslutninger. bruker mye tid på. Men – Jeg skal egentlig ikke opptre politisk, men noen ganger er det vanskelig å la være å si min mening. Av og lang tid. Jeg liker litt action; jeg vil gjerne få ting unna. Heldigvis sitter jeg bakerst i salen, så jeg ser bare ryggen på representantene. Den eneste jeg ser ansiktet på er ordføreren. Snacksy tall i agurktida Selv om kommunikasjon er viktig også for økonomer, dreier det meste seg selvfølgelig om tall. – Vi teller alt vi gjør. Alle undervisningstimer, sykehjemsdøgn, hjemmehjelpstimer, hvor mange kilometer vei vi har, hvor mange meter rør og hvor mange liter vann som renner gjennom rørene. Alle tallene rapporteres til staten. På stammespråket kalles de Kostra-tall (kommune-stat-rapportering). Kostratallene havner til slutt på Statistisk sentralbyrås (SSB) nettsider. Snacks for en journalist i agurktida, og en utfordring for en kommuneøkonom. Ifølge Torill hender det ikke sjelden at journalister leter fram tall på SSBs sider, sammenlikner og finner tilsynelatende gode saker. Jeg skal egentlig ikke opptre politisk, men noen ganger er det vanskelig å la være å si min mening. KOMMUNEØKONOM TORILL HOEL til syns jeg ting tar litt for Fagbladet 9/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKON