Ettersom ledelse angår oss alle, er det laget et uendelig antall stiler, oppskrifter, tips og teorier om ledelse. I tillegg har de fleste av oss vår egen forestilling om hva god ledelse betyr. Ofte knytter vi det til en person som vi respekterer eller beundrer, og vi tillegger gjerne slike personer viktige egenskaper og ferdigheter. God ledelse oppleves gjennom enkeltpersoner, men ledelse er grunnleggende relasjonelt og strukturelt. Det handler først og fremst om det som foregår mellom personer som befinner seg i ulike posisjoner og roller. Én som er en god leder for meg, er ikke nødvendigvis like god for deg, eller din organisasjon. Derfor går det ikke alltid like bra når ledere flytter mellom virksomheter og roller. Det er ofte et sjansespill, og det er vi ansatte som må rydde opp etter dem som ikke får det til. I boka The Truth About Leadership har ledelsesforskerne Kouzes og Posner tatt for seg all forskning om ledelse. De har sammenfattet resultatene i det de kaller for ti «sannheter» om ledelse. De konkluderer med at medarbeiderne har forandret seg mye fra tidligere generasjoner, og at rammene for utøvelse av ledelse har endret seg dramatisk. Innholdet i ledelse, derimot, har ikke endret seg mye. Ledelse handler fortsatt om disse forholdene: • Du gjør en forskjell. • Troverdighet er fundamentet for lederskap. • Forpliktelse er forankret i verdier. • Fokus på framtida skiller ledere fra ikke-ledere. • Du kan ikke gjøre det alene. • Stol på regler. • Å utfordre er grunnlaget for storhet. • Enten leder du gjennom ditt eksempel, ellers leder du ikke. • De beste lederne er de beste til å lære. • Lederskap kommer fra hjertet. Om du er leder eller blir ledet; det kan være lurt å tenke gjennom disse robuste funnene om ledelse og se om det er noe å hente til din egen praksis. Tenk på det i lys av sommerens grusomme hendelser. De ti punktene er også gode temaer for en utviklingssamtale. Lykke til! Fagbladet 9/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: Pål Abrahamsen/Samfoto fbaargang2011 fbseksjonKON