RELIGION: Sørasiatisk raushet Fredfull islam Jeg har foretatt meg nesten alt sammen med muslimer, som å spise, sove, gråte, le, tenke, bli rasende, bli lykkelig og ulykkelig, faste, bryte fasten, feire eid, bli sunget for – alt dette har jeg gjort i Bangladesh. Tekst og foto: WERA SÆTHER Sørasiatisk islam er frodig, gavmild og i stor grad tolerant. Naboen er først og fremst menneske, uansett religiøs identitet. Aller mest tolerante er muslimer og hinduer i den bengalske regionen Bengal, det vil si indisk Vest-Bengal og Bangladesh. Her deler folk samme morsmål, bengali. En muslim er en bengalsk muslim; en hindu er en bengalsk hindu. I Bangladesh utgjør muslimer et stort flertall (80 prosent). Fra 1947, etter løsrivelsen fra India/Storbritannia, het landet ØstPakistan. Bangladesh erklærte seg i 1971 uavhengig av det undertrykkende pakistanske og islamske regimet. Frigjøringen fra Pakistan var, ikke minst, en frigjøring av morsmålet bengali fra språket urdu, som pakistanerne ville påtvinge bengalerne. Respekt Ikke alle bengalere overholder bønnetidene og fasten, ramadan, én måned i året. Men alle respekterer bønnetidene og fasten. De fromme som kan det, drar en gang i livet til Mekka. Dette er den hellige valfarten som renser det troende hjertet. Naboer i landsbyen hører med stor respekt på hva pilegrimen hjemkommet fra Mekka har å si. Via Mekkas betydning, og via Koranen, som det undervises i på koranskoler, er det arabiske nærværet sterkt. Men bengalerne har, religiøst sett, en tolerant historie. I elvelandet flyter elver sammen og blir brede; den ene lar seg ikke skille fra den andre. Ofte har jeg hørt en bengalsk hindu synge Allahs navn og en muslim synge om kjærlighetsparet Radha-Krishna fra hindutradisjonen. Gavmildhet I sørasiatisk islam er den åndelige veilederen piren viktig. Pirens dødsdag feires med urus, de troendes samling, måltid og, kanskje sang ved graven. Langs landeveien vandrer fakirer. KONSENTRERT: Den gamle er fordypet i gamle skrifter. Han har gjort pilegrimsferden til Mekka – hajj. En fakir er en fattig, en som har oppgitt alt her i verden for å følge Gud/Allah. Ordet brukes ofte om et menneske som ikke eier noe. En from muslim gir til den trengende. Under korbani-eid, som finner sted etter hajj, pilegrimsferden til Mekka, til minne om Abraham som var villig til å ofre sin sønn Ismael (Isak), slaktes ei geit. En tredel av kjøttet skal egen familie spise, en tredel er til storslekten og naboene, og en siste tredel er til de fattige. Sang og musikk Mitt interessefelt i Bangladesh er den gamle sangtradisjonen. Mange muslimer har et anstrengt forhold til sang og musikk. De spesielt fromme mener at Koranen/profeten Mohammad har forbudt sang og musikk. Dette gjelder i Saudi-Arabia i langt større grad enn i Sør-Asia. Muslimer på det sørasiatiske kontinentet (India, Pakistan, Bangladesh, Nepal) lever sammen med hinduer. FOLKEREPUBLIKKEN BANGLADESH • Landet ligger nord for Bengalbukta og grenser til India og Burma. Bangladesh er klodens mest folketette land, med ca. 150 millioner innbyggere, og særdeles utsatt for klimaendringer. • President Sheikh Hasina leder det demokratiske Awami League-partiet. Hun er datter av Mujibur Rahman, landets første president. Opposisjonen består av Bangladesh Nationalist Party og islamistiske småpartier. • Inntil 1947 var Bangladesh en del av India – og det britiske imperiet. Landet fikk deretter navnet Øst-Pakistan, og ble styrt fra Karachi i Vest- Pakistan til løsrivelsen i 1971. Morsmålet er bengali, den østlige grenen av den indoeuropeiske språkgruppen. 46 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON