Historisk Trondheims vedtak om å tilby sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber, kan resultere i et nytt lovforslag. vedtak om deltid Som første kommune tilbyr Trondheim sine deltidsansatte den samme stillingsprosenten som de faktisk jobber. Kristin Sæther, leder i Fagforbundet Trondheim, jubler over det historiske vedtaket. – Dette kommer til å gi mange av våre medlemmer betydelig større faste stillinger og bidra til å øke grunnbemanningen i blant annet helsesektoren, sier Kristin Sæther. Svært mange deltidsansatte tar ekstravakter for å spe på inntekten. Nå har bystyret i Trondheim vedtatt at de har rett på større stillinger dersom de har jobbet ut over avtalt arbeidstid de siste 15 månedene. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm roser Trondheim for å gå Frivillige omfattes av arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet holder fast ved at frivillige festivalarbeidere skal omfattes av arbeidsmiljøloven. En festivalstiftelse ble tidligere i år frifunnet etter et uhell på festivalen, men Arbeidstilsynet mener denne dommen har begrenset rekkevidde.    PF Fornøyd med kommunens tjenester I en fersk undersøkelse svarer 77 prosent av de spurte at de er fornøyd med tjenestetilbudet i egen kommune. Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum ser målingen som et bevis på at regjeringspartienes satsing på kommunal sektor er riktig.    PF i bresjen. Hun varsler at departementet vil utrede muligheten for å lage en lov som sikrer deltidsansatte som systematisk jobber ut over avtalt arbeidstid, rett til større stillinger. Det var i Rødt som fremmet forslaget i bystyret, og det ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV, Sp, Miljøpartiet, Pensjonistpartiet, Demokratene og Venstre. Økt grunnbemanning og å redusere ufrivillig deltid har vært to viktige krav i manifestet som LO Trondheim, sammen med LO Kommune, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet laget i forkant av kommunevalget. Kristin Sæther syns det er imponerende at det rødgrønne flertallet innfridde disse kravene allerede før folk gikk til stemmeurnene. – Økonomien gjorde at kommunen hadde svært lite handlingsrom for noen år siden, i 2008 og 2009. Da var det tendenser til amper stemning. Men nå når handlingsrommet er blitt større, ser vi at det rødgrønne flertallet har levert som de har lovet. – Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Kristin Sæther. Tekst: PER FLAKSTAD Ulikhetens pris Økonomisk ulikhet har konsekvenser for levealder, leseferdigheter, barnedødelighet, kriminalitet, tenåringsfødsler, tillit, fedme og psykisk helse. Det påviser forfatterne Richard Wilkinson og Kate Pickett ved å sammenlikne statistikk fra 23 land. I debattboka « Ulikhetens pris» dokumenteres det hvordan en rekke sosiale problemer er knyttet til økonomisk ulikhet. Jo større forskjeller, jo større problemer. Under lanseringen av den norske versjonen viste Richard Wilkinson at små forskjeller i samfunnet slår positivt ut på levealder, helse, kriminalitet og en rekke andre forhold. seg i den ene enden av skalaen, mens USA og andre samfunn med store forskjeller befinner seg i den andre enden. Har snudd trenden Kristin Halvorsen (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) holdt hvert sitt innlegg under lanseringen. – Norge er det eneste landet i Europa som har snudd ulikhetstrenden, sa Halvorsen. Hun mente vi har gjenopprettet et progressivt skattesystem, helt i samsvar med hva Wilkinson foreslår for et godt samfunn. Støre trakk fram at små for- BOKLANSERING: Richard Wilkinson var nylig i Norge. skjeller gir høyere tillit. Utenriksministeren viste til at den norske modellen ble sterkt kritisert av kretser i Europa på 90-tallet, men at Davos-konferansen i år så på den med nye øyne. Tekst: STIG H. CHRISTENSEN, LO-Aktuelt Ofte befinner de nordiske land Fagbladet 9/2011 > 5 Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM