Vi vil ha en skole som fører til gode utsikter i arbeidslivet og inkludering i samfunnet.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ RenoNorden ble størst i Danmark Samtidig som RenoNorden ble kjent for påpakninger fra Arbeidstilsynet i Norge, kjøpte selskapet seg opp til å bli markedsleder i Danmark. Vi har møtt danske renovatører som nå får norske RenoNorden som arbeidsgivere. Side 28 ˇ€‹Håpforny brannutdanning Et regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede behovet for ny brannutdanning. Flere mener at utfordringene brannpersonell i dag stilles overfor, krever mer kompetanse. Side 29 ˇ€‹ Universell utforming Når nye bygg planlegges, bør det fra starten tas hensyn til at de skal være tilgjengelige for alle, også for mennesker med ulike former for funksjonshemninger. Det er ofte ikke så mye som skal til. Ramper framfor trapper, bredere døråpninger og ingen terskler er eksempler på dette, skriver fokusforfatterne Johnny Lysne og Mette K. Haugen. Side 36 Nattrushet i verkstedhallen De vasker, pusser, feilsøker, sjekker og reparerer. Når natta kommer, ruller hjulene fort i verkstedhallen til trikkene i Oslo. Nedslitte vogner gir stadig flere utfordringer. Side 32 Fagbladet 9/2011 > 27 Foto: Pål Andreassen fbaargang2011 fbseksjonSAM