Samferdsel og teknisk Trenger flere nye medlemmer Hele fem av faggruppene i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) trenger nye medlemmer. Faggruppene er rådgivende utvalg for styret i seksjonen. Gruppene jobber med å utvikle yrkesfaglige tilbud, og møtes to til tre ganger i året. Gruppene som trenger nye medlemmer, er vann og avløp; feiere; park; idrett og bad, teater og kulturhusteknisk og vaktmester.    OT Nordiske frisørkrav Nordisk Frisør Union ble enige om et manifest med felles krav til arbeidsmiljø under et seminar på Island i august måned. I manifestet kreves det at frisørene skal kunne leve et liv uten frykt for et dårlig arbeidsmiljø. Frisørene krever produkter som verken skader dem eller miljøet. Videre kreves det at frisører også skal ha muligheten til å oppfostre barn, uten at deres velferd blir truet av frisørenes arbeidsmiljø. «Innsatsen vi yter for velferd og utvikling i samfunnet, skal motsvares av vilkår som gjør oss i stand til å yte denne innsatsen i trygge rammer,» heter det videre i manifestet.    OT MANIFEST: Nordiske frisører krever et arbeidsmiljø uten frykt for egen helse. BLE NORSK I DANMARK: Rune Lindstrøm og Peol-Eek Brandt jobbet i Renoflex. Plutselig var de en del av RenoNorden. Tommy Møller jobber for København kommune. 1. november blir han privatisert og overført til RenoNorden. Dansker «slukt» av RenoNorden På knapt et år har norske RenoNorden kjøpt seg opp til å bli Danmarks største renovasjonsselskap. RenoNorden har nærmest dundret inn på det danske markedet etter at de kjøpte husholdningsdivisjonen i Renoflex-Gruppen i fjor. Med oppkjøpet fulgte kontrakter på innsamling av avfall fra innbyggerne i 12 av Danmarks 98 kommuner. Bare måneder senere kjøpte RenoNorden alle aksjer i det danske selskapet Nord-Ren AS, som de overtok fra nyttår. Nå besørger de renovasjonen i nesten 20 danske kommuner, med en samlet befolkning på mer enn én million innbyggere. RenoNorden har 18 prosent av markedet i Danmark, og er med det Danmarks desidert største renovasjonsselskap. Beholder rettigheter Tommy Møller er nestformann i Brancheklubben for Renovationsarbejdere i Danmark, og selv en av renovatørene som 1. november går fra kommunen til å bli ansatt i RenoNorden. Tillitsvalgte Rune Lindstrøm og Peol-Eek Brandt var allerede konkurranseutsatt i Lyngby, og jobbet i Renoflex da selskapet ble kjøpt av RenoNorden. – Vi har fått gode avtaler og betingelser med RenoNorden, men er bekymret for utviklingen når det skal konkurreres om anbudene på nytt. Vi håper det beste, men frykter det verste, sier de tre. – Renovatørene som overdras til RenoNorden i København, får samme lønn som før og en pensjon som langt på vei er bedre enn den kommunale. Pensjonen vil utgjøre 14,2 prosent av den totale lønna, forteller Møller. Står sterke – Renovatørene står samlet og sterkt i Danmark. Vi går ikke av veien for konfrontasjon. Det vet selskapene, fastslår de tre. De har fulgt med på utviklingen i Norge, der deres nye arbeidsgiver har fått gjentatte varsler om pålegg fra Arbeidstilsynet, men tror ikke de risikerer tilsvarende i Danmark. – I så fall så slår vi tilbake. Det vet de. – Vi har fått gjennomslag for våre krav om at sosial dumping skal unngås. Det skal være samme lønn, og underleverandører skal også forplikte seg til å følge dansk overenskomst, opplyser Tommy Møller. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Ny refs fra Arbeidstilsynet RenoNorden fikk igjen flere varsler om pålegg fra Arbeidstilsynet, etter at de avla selskapet nytt besøk tidligere i år. De fleste varslene om pålegg er de samme som i fjor. RenoNorden fikk frist til medio september med å rydde opp. Saken kan følges på www.fagbladet.no 28 > Fagbladet 9/2011 Illustrasjonsfoto: Mette K. Haugen fbaargang2011 fbseksjonSAM