NS Insta 800 • En nordisk standard for å måle kvalitet på renhold. • Er blitt til gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere, renholdsbedrifter, arbeids- takerorganisasjoner og brukergrupper. Insta 800 er eneste standard som er offentlig godkjent. • Målet er et enklere og bedre samarbeid gjennom felles forståelse av å måle kvalitet på renholdet. • Standarden beskriver fem kvalitetsnivåer i detalj, samt metoder for objektive målinger av antall og forskjellig typer urenheter. • Fagforbundet har jobbet for utbredelse av Insta 800 i flere år, og har instakon- takter over hele landet. Disse holder kurs for renholdsledere og renholdere. • Erfaringen viser at standardiseringen motvirker konkurranseutsetting med dumping av renholdet til laveste pris når renholdskvaliteten kan beskrives og dokumenteres. • Siste revidering av Insta 800 ble gjort like før sommeren i år. 30 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM