MÅLER RENHOLD: Deltakerne tester ut ny kunnskap på parketten i kurslokalet. Skjema for avfall, smuss, støv og flekker på gulv, vegger, inventar og himling blir kjapt fylt ut og vurdert i forhold til forhåndsbestemte nivåer. Hvor rent er det her? Med tabeller og ny kunnskap skrider deltakerne på Insta 800-kurset til verket. Gulvet i kurslokalet granskes. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS En slags renholdervitenskap utspiller seg på parketten. Kursdeltakerne blir enige om at bruken av lokalet skulle tilsi kvalitetsnivå tre av fem. Det tilsier at de tillater maksi- malt ni urenheter i form av løst smuss, støv eller flekker innenfor kontrollområder på 0,25 kvadratmeter, dersom området er lett til- gjengelig. Tolv flekker der gulvet er vanskelig tilgjengelig. Kursdeltakerne har allerede brukt flere timer på å gjennomgå de mange begrepene og definisjonene. Nå skal de teste det i praksis. Tøffe kurs – Jeg må innrømme at første gang jeg kom hjem etter et Instakurs, så skjønte jeg ingenting. Jeg var helt tom i hodet, sier kursleder Gøril Mehmeti. Nå underviser hun kollegene i kvalitetsstandarden NS Insta 800 sammen med Inger Hanssen fra Fagforbundets Insta-team. De fleste deltakerne er renholdsledere. Noen har vært på kurs tidligere, og er tilbake for oppfriskning. De er enig med Gøril Mehmeti i at når man først har kommet seg gjennom stoffet, så blir hverdagen mye mer effektiv og målrettet. – Det er spennende, men tøft. Det er et omfattende materiale, sier Mehmeti. Så bra som mulig – Vi er opptatt av at renholdet skal være så bra som mulig, og at utført renhold vurderes korrekt, sier husøkonom Ellen Fjermestad ved Smestadhjemmet. Hun har vært på Insta-kurs tidligere, men vil friske opp gamle kunnskaper og oppdateres etter siste revidering av standarden. – Arbeidsplassen vår har vært nær ved å bli konkurranseutsatt. Det gjør oss veldig bevisst på å levere det beste renholdet, og at vi har standardiserte målinger som dokumenterer det, sier hun. – Flere kommuner tar tilbake renholdet i egenregi etter å ha innført Insta 800. De opplever at det blir rimeligere og bedre enn å sette det ut, kommenterer Mehmeti. I utvikling – Det er en engangsinvestering å sende renholdere og renholdsledere på kurs. Mye blir enklere når vi først har lært det, og alle får de samme begrepene å forholde seg til, sier hun. Fagforbundet har jobbet i en årrekke for å etablere standarden i norske kommuner. Mange, både offentlige og private firmaer, har valgt Insta 800, men fortsatt er det mange kommuner som ikke har noen standardkrav til hvordan renholdet skal utføres. VIKTIG: Ellen Fjermestad fra Smestadhjemmet (t.h.) og Vibeke Fjelltun Nilsen fra Akerselva sykehus gransker noen av gulvets vanskelig tilgjengelige flater. Fagbladet 9/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonSAM