STILLE FØR STORMEN: Nattskiftet er på plass. De første vognene er på vei ut av vasking og kontroll. Snart braker det løs. Det rister i hovedstadens trikke-    verkstedgrava med en av de nyeste SL95- vognene. – De tåler ikke snø, ikke salt, ikke vann, ikke kulde, og de får problemer i varmen. Jeg vet ikke helt hva slags forhold de er laget for. SL95 er de nye, lange leddede trikkene med lavt gulv. De ble levert mellom 1999 og 2003, men har vært fulgt av tekniske skandaler siden starten. Hektisk natteliv Raymond Moen skal overta ansvaret for nattskiftet. Vognene skal og må være ferdige til klokka 05.00. Når byen våkner og folk skal på jobb, ruller de første trikkene ut av hallen. Klare for å tåle en dag til. Oppgavene er mange, men stemningen er munter. Om det er frustrerende å lappe sammen skranglende materiell hver natt? – Vi kan ikke la det irritere oss. Det er dette materiellet vi har. Det må vi bare forholde oss til og gjøre det beste ut av, fastslår Berger. Spør du mekanikerne, så er det de eldste vognene fra 80-tallet som kan klare seg noen år til, dersom de får tak i deler. Nattelivet på Grefsen starter i vaskehallen. Klokka 19.30 kommer de første trikkene, TRIKKENE I OSLO • Frakter 40 millioner passasjerer hvert år, og er alfa og omega for trafikkavvikling i hovedstaden. • Vognparken i 2011: 72 trikker, 61 av dem i drift. • 25 trikker er fra 1981, og har passert forventet levetid. • 15 trikker er fra 1989, og passerer snart forventet levetid. • 32 trikker, SL95, er levert mellom 1999 og 2003. Flere av disse er allerede parkert grunnet omfattende tekniske feil. • Vedlikeholdsutgiftene på de eldste er 37 kroner per kjørte kilometer. • Vedlikeholdsutgiftene på de nye er hele 47 kroner per kjørte kilometer. • Ruter anbefaler at det anskaffes 84 nye trikker. • Forventet levetid for en trikk er 30 år. Da har den gått ca. 2,5 millioner kilometer, som tilsvarer 62 ganger rundt jorda ved ekvator – med bykjøring. spor. Infrastrukturen er falleferdig. Elendige skinneganger sliter i stykker vognene som igjen rister skinnene enda mer i filler. Ruter trenger 1,3 milliarder kroner for å hente inn vedlikeholdsetterslepet for trikkeskinnene alene. Samtidig trenger byen nye trikkevogner, men får det ikke før infrastrukturen er fornyet. Infrastrukturen fornyes ikke før en finansiering av milliardbeløpet er vedtatt. Finansiering vedtas ikke før hele sektorens behov er utredet. Reparere og reparere Mens utredningene pågår, øker tempoet i verkstedhallen på Grefsen. Her blir trikkene vasket, kontrollert og reparert hver natt. Få steder merkes sporveisforfallet mer enn her. Mekanikere og elektrikere på nattskiftet har akkurat kommet på jobb når Fagbladet kommer på besøk. De første vognene er vasket og kontrollert. Snart braker det løs. – Vi feilsøker og reparerer. Når vogna kommer tilbake neste kveld, er det på’n igjen. Vi finner alltid feil, sier Einar Berger. Han er driftsleder for kveldsskiftet, og står i klokka 02.00 kommer resten. Før klokka 04.00 må den siste kjøres ferdigvasket til verkstedet. > Fagbladet 9/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonSAM