SJEKKER: Spesialarbeider Finn-Tore Bjørnsand sjekker speil, lys, kontrollpanel, dører og billettautomater. Alt som skal til for at passasjerene skal komme fram. SKINNER: Det skinner i glass og speil når vogna er klar for verkstedet. Alieu Gaye ekspederer vindusvaskingen. OVERSIKT: Driftsleder for kveld, Einar Berger, sender stafettpinnen videre til driftsleder for natt, Raymond Moen. – På første stasjon vaskes vognene innvendig. Vinduer og speil pusses. Tagging, oppkast og møkk blir fjernet, forklarer driftsleder på renhold, Dagfinn Vestgren. Så kjøres de gjennom vaskemaskina. Samtidig begynner oppstillingskontrollen. Mens maskinene børster og spyler, leter kontrollørene etter feil. De sjekker lys, speil, feilmeldingstavla, bremser, dører og billettautomatene. Fyller ut linje etter linje på kontrollskjemaet. – Vi finner feil på de fleste vognene hver natt,    sier    spesialarbeider    Finn-Tore Bjørnsand. Feilene meldes videre til verkstedet. Åtte minutter per vogn Det er hektisk i hallen, men ifølge renholderne, ganske rolig. Det kjøres nemlig fortsatt sommerruter. – Når det er full kjøring, skal én trikk gjennom alle stasjonene i hallen hvert åttende minutt, forklarer Vestgren. – På vinteren, med snø, slaps og salt, så kan det være beintøft å jobbe seg gjennom natta, sier renholder Ashaq Muhammed. Han har akkurat moppet gulvet på en SL95vogn. Den har løsninger som krever mange dårlige arbeidsstillinger for å bli rengjort. – De tåler ikke vann. De kan ikke spyles VANSKELIG GULV: Det ble ikke tatt mye hensyn til renhold da gulvbelegg ble valgt til de nye trikkene. – Det er tungt å få ut all møkka, spesielt på vinteren, bekrefter renholder Ashaq Muhammed. fbaargang2011 fbseksjonSAM