RELIGION: Sørasiatisk raushet For fromme hinduer er sang, akkompagnert av fløyte, tromme eller et strengeinstrument, en vesentlig del av fromhetslivet. Tillit og fred Sangeren og grasrotaktivisten Badsha Alam bor nord i landet. Han er sønn av en hajjit – en som har utført pilegrimsferden til Mekka. Faren sloss sammen med «Bangabondhu», Sheikh Mujibur Rahman, under frigjøringskrigen mot Pakistan. Første gang jeg så den gamle, satt han med høretelefoner og lyttet til hinduers og muslimers sanger tatt opp samme dag, og tårene rant på grunn av sangen. Deretter vendte han igjen tilbake til lesningen i hadith, som er fortellinger om profeten Mohammads liv. Ifølge Badsha Alam dreier islam seg om tillit og fred. Islam sier at mennesket er til for å tjene mennesket. Men hva er så det mennesket som tjener mennesket, men ikke sier Allahs navn? Da svarer han at Allah har nittini navn, ikke bare ett. Altså, en kan være muslim uten å anvende Allahs navn. Da jeg så spør hva som er islams fiende, er svaret: muslimer. Under frigjøringskrigen mot Pakistans overherredømme var det mus- limer som ville beholde dette herredømmet, mens hinduene ønsket frigjøring fra Pakistan. Badsha Alam sier at han ser og ser på muslimenes gjerninger, men gjenkjenner dem ikke; det han ser er skadeverk, enten det skjer i Bangladesh eller i verden ellers. Elsk din fiende Ifølge Badsha Alam har en muslim plikt overfor de fattige: Kan du selv spise deg mett, skal du undersøke om folk i de førti nærmeste husene også kan spise seg mette. Kan de ikke det, skal du gi mat til de sultne. Han nevner også en fortelling i hadith, om den gamle kona som hver eneste dag la tornekvister på veien der profeten skulle profeten fjerne kvistene og gikk videre. Så en dag lå det ingen tornekvister der. Profeten mente at noe ondt måtte ha hendt med den gamle. Han lette etter henne, og fant den gamle syk. Deretter pleide profeten henne, hun som hadde handlet som var hun hans fiende. Med andre ord: elsk din fiende. Og kvinnene? Alle kvinner i Bangladesh kler seg slett ikke i burka eller niqab. Men de fleste dekker GEITESLAKTING: Offer-eid gjøres til minne om Abraham som, ifølge koranen, var villig til å ofre sønnen Ismael. Men sønnen fikk leve, og en geit ble ofret isteden. Hvert eneste år ofrer de som kan det en geit. Kjøttet skal deles mellom egen familie og de fattige. hodet, i hvert fall under bønnetidene. Hvor kan kvinnene være, hvor kan de ikke være? Hva kan kvinnene gjøre og si? Jeg stod på en scene under en stor utendørskonsert nord i landet. Gutter og jenter, menn og kvinner skulle synge. Og jeg,«deres egen utlending», skulle snakke til dem. Jeg måtte improvisere, og det jeg sa var: Ta vare på jentene. Ikke gift dem bort når de er tolv– tretten år gamle. Mens jeg snakket, kom en mann bort til meg og sa høflig: Du må ikke bare snakke til dem som sitter foran og dem som sitter til venstre, men også til dem som sitter til høyre. Til høyre satt kvinnene, kanskje tusen i tallet. De satt der gjennom hele konserten. Også jenter fikk synge, riktignok ikke så frydefullt og fritt i bevegelsene som indiske jenter. De vet hva de kan tillate seg, og balanserer mellom det folk ønsker seg og det de ikke tåler. 48 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM