Reis med hjerte, hjerne og holdning Cuba Karibias hjerte Miljøvennlig kaffehus Kr. Les mere på www.albatros-travel.no/fag Informasjon og bestilling: info@albatros-travel.no Særløp, lover og avtaler for mindre tariffområder Tema: Ansettelser, oppsigelse/omplassering, forhandlinger, lønn, ferie og fritid, pensjon, sykelønn, forsikringer, yrkesskade, medbestemmelse og arbeidstid. Hvem kan søke: Tillitsvalgte på avtaleområdene PBL, FUS, KA, Spekter, Staten, HSH og NHO som ikke har gjennomført Lover og avtaler  særløp i Fase2 skoleringen. NB: Fase 1 må være gjennomført før kursstart. Sted: Sørmarka kurs- og konferansesenter Tidspunkt: 28. nov  1. des 2011 Arrangør: Fagforbundet sentralt v/Organisasjonsenheten Søknadsfrist: 3. oktober 2011 Fagforbundet sentralt dekker kostnadene til kurset Påmelding: http://213.184.194.251/kurspamelding.aspx?fk_id=3137 Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å begrense klimavirkningene fra vår virksomhet. Overgang fra olje til gass i vårt brenneri, samt bulkleveranser av kaffe har redusert vårt årlige CO2-utslipp med 20%, tilsvarende 500 tonn. CO2 500 tonn tilsvarer årlig utslipp fra 217 biler, eller ca 6 500 enkelt-flyturer mellom Oslo-Bergen I 2011 ble vi Miljøfyrtårn sertifisert. Vi er også medlem i Grønt Punkt Norge og bidrar til å finansiere returordningene for brukt emballasje. www.friele.no/samfunnsansvar Fagbladet 9/2011 > 49 NY DATO! Fase 2 fbaargang2011 fbseksjonSAM