Som Folkehjelper gjør du det mulig I Laos gjør millioner av klasebomber skoleveier og jordbruksland livsfarlige. Trebarnsfaren Tia Vong frykter for sine barns liv når de går til skolen, og bombene hindrer familien fra å dyrke jorda. De trenger Folkehjelp. Folkehjelp handler om å støtte folk til selv å forandre sin hverdag. Som fast giver i Norsk Folkehjelp bidrar du blant annet til å utdanne Tia til å bli en av våre lokalt ansatte mineryddere. Med din støtte kan folk i Laos selv rydde landet for bomber, og gi barna sine en trygg skolevei. Reiulf Steen stipendet 2011 Stiftelsen Gaustadklubbens fond har besluttet å opprette Reiulf Steen-stipendet. Stipendet vil bli utdelt årlig fra og med 2011, og skal gå til et prosjekt som oppfyller forutsetningene i Stiftelsens formålsparagraf. Denne lyder: «Stiftelsens formål er å videreføre Gaustadklubbens engasjement for arbeidsplassene og det døgnbaserte behandlingstilbudet innen psykiatri og rusbehandling, samt for velferdsstatens beste. Stiftelsen skal bidra til virksomhet for ivaretakelse og kritisk videreutvikling av pasienttilbudene og de ansattes beste, i form av støtte til og iverksettelse av studievirksomhet, forskning, skribent- og debattvirksomhet og andre tiltak som anses formålstjenlig.» Det settes ingen begrensninger for hvem som kan søke. Årets stipend er på 50.000 kroner. SØKNADSFRIST: 1. november 2011. Søknader med prosjektbeskrivelse, personalia og kontaktinformasjon på søker sendes elektronisk til stiftelsengaustadklubben@gma il.com, eller i post til Stiftelsen Gaustadklubbens fond, c/o styreleder Ann Karin Osode, Lyngåsen 51, 1405 Langhus. Stiftelsen Gaustadklubbens fond er en heleid stiftelse i Avd. 651 Fagforbundet Aker universitetssykehus. 54 > Fagbladet 9/2011 Foto: Werner Anderson Støtt oss fast – bli FOLKEHJELPER og gi 200 kr i måneden. Se www.folkehjelper.no eller ring 22 03 77 00 fbaargang2011 fbseksjonSAM