Siden sist – Uføre må ikke få dårligere råd Eksellent i Yrkes-VM Ett gull og to bronser til Norge i Yrkes-VM. Sjetteplass og medalje for eksellent kvalitetsarbeid gikk til helsefagarbeiderne Edel Susanne Hetland og Solbjørg Byberg. Norge hentet hjem edelt metall fra Yrkes-VM som ble holdt i London 5.–9. oktober. Gull til kokk Øyvind Bøe Dalelv, bronse til billakkerer Fredrik Røed Meek og elektriker Bernt Erlend Fridell. Helsefagarbeiderne Edel Susanne Hetland og Solbjørg Byberg fra Eigersund oppnådde sjette plass i den skarpe konkurransen. De fikk Medal of Exellence, en utmerkelse for spesiell flott kvalitetsmessig utført arbeid. MoS – En ny uførepensjon må ikke svekke kjøpekraften til våre medlemmer som ikke lenger kan være i arbeidslivet, sier lederen av LO Kommune Klemet Rønning-Aaby. Regjeringens forslag inneholder en rekke endringer i forhold til dagens ordning. – Vi er fornøyd med at overgangen fra uførepensjon til alderspensjon skjer når folk er 67 år, og ikke 62, slik det ble diskutert. At barnetillegget inntil videre skjermes, er også i tråd med våre krav. I tillegg er uførepensjonen en varig ytelse, og ikke en midlertidig ordning som ville gjort folk utrygge, sier Klemet Rønning-Aaby fra LO Kommune og Steinar Fuglevåg som er Fagforbundets pensjonsekspert. SAMME NIVÅ: Steinar Fuglevåg fra Fagforbundet og Klemet Rønning-Aaby fra LO Kommune mener at uførepensjonistene må få beholde kjøpekraften. Samtidig innvendinger mot forslaget som etter planen skal behandles av Stortinget senere i høst. – Fribeløpet på drøyt 31.000 kroner som du kan tjene før uførepensjonen din reduseres, er altfor lavt. Vi mener det bør beholdes på 1G, eller 79.000 kroner, som i dag, mener Rønning-Aaby og Fuglevåg. – Vi mener det også er viktig at dagens samordningsfordeler mellom uførepensjon og folketrygden opprettholdes, sier de. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Det viktigste Du kan spørre hvem du vil om hva som er viktigst i hverdagen – de fleste svarer at det er å ha en trygg jobb og anstendig lønn. Deretter kommer det som perler på en snor; et godt helsetilbud, gode skoler og barnehager, god eldreomsorg og et godt tilbud for alle som av en eller annen grunn trenger hjelp fra det offentlige. Da har vi nok nevnt det som er viktigst for de fleste. Sett i lys av dette, er regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 bra. Det styrker arbeidsplassene og gjør det mulig for kommunene å opprettholde tjenestetilbudet, selv om forbundet hadde håpet på mer penger til kommunene slik at både kvalitet og omfang på tjenestene kunne økt. I forkant av valgene i 2009 og 2011 gjennomførte Fagforbundet medlemsundersøkelser. De viser at medlemmene prioriterer kampen mot fattigdom høyt. Antall fattige har økt, men statsbudsjettet vil dessverre ikke styrke innsatsen for å bekjempe fattigdom. Tvert imot senkes støtten til enslige forsørgere, og barnetrygden holdes på samme kronebeløp. Dette er en sørgelig utvikling, og Fagforbundet forventer I USA demonstrerer folk mot grådighet og at det er folk flest, ikke bedriftene, som må ta regningen for finanskrisa. at regjeringen iverksetter tiltak for å stoppe den negative utviklingen. Statsbudsjettet viser forskjellene mellom blå og rødgrønn politikk. Dersom det hadde vært de borgerlige partiene som hadde styrt, ville budsjettet vært mye strammere. Det ville garantert gått ut over både kommuneøkonomien og fattigdomsbekjempelsen. Til tross for at det er et stramt budsjett, er det ikke et budsjett med kutt og skattelette. Det skal vi være glade for i en tid hvor mange land opplever dramatiske kutt og høy arbeidsløshet. I Hellas mister 30.000 offentlig ansatte jobben. Spania, Italia og Portugal befinner seg ved kanten av stupet. I USA demonstrerer folk mot grådighet og at det er folk flest, ikke bedriftene, som må ta regningen for finanskrisa. Det er i en slik situasjon vi må bli enige med oss selv om hva som er viktigst; klage over litt strammere budsjett, eller være fornøyde med trygghet for arbeid og velferd? Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL