Ansatte føres bak lyset Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Advokatfullmektig Sebastian Garstecki gjøv løs på sin første arbeidskonflikt for østeuropeere sist vinter. Tre renovasjonsarbeidere fra Polen var sendt på dør med fire dagers varsel. De hadde ikke jobbet fort nok, og klarte ikke mer enn 14 timers arbeidsdager seks dager i uka. De utførte en kommunal tjeneste, nemlig renovasjon i Asker kommune. Bunken vokser Garstecki var en nyutdannet, rykende fersk advokatfullmektig og akkurat ferdig med sin masteroppgave om nettopp arbeidsrett og oppdragsgivers ansvar ved utsetting av tjenester, da han ble oppsøkt av de tre polske arbeiderne. De var ansatt i Adecco og leid ut til RagnSells for å samle inn husholdningsavfall i Asker kommune. Saken ble dokumentert gjennom at av renovatørene tok lydopptak av oppsigelsen, og godt kjent i mediene. Sebastian Garstecki stevnet dem alle, både Asker kommune, Ragn-Sells og Adecco for usaklige oppsigelser. De slapp rettssak. Adecco betalte seg ut av knipa i et hemmelig forlik. Polakkene reiste hjem med økonomisk oppreisning, men med knuste illusjoner om arbeidsmarkedet i Norge. I månedene etter har mange østeuropeere oppsøkt Sebastian Garstecki. – Et rått marked Garstecki snakker flytende polsk. Han har med det en ferdighet som er ganske sjelden blant norske advokater. Det har gjort ham til en av de første, trolig den eneste, som spesialiserer seg på arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa i konflikt på sine arbeidsplasser. – Jeg hadde ikke trodd at arbeidsmarkedet i Norge kunne være så rått, ikke før jeg begynte med disse sakene. Det overrasker meg hvor enkelt det er å tråkke på personers rettigheter når de ikke kan språk og regler i et land, sier Garstecki. – I enkelte tilfeller er arbeidstakerne regelrett ført bak lyset, mener han. Utnyttes maksimalt I bunken av saker ligger opprørende eksempler: Et fruktfirma som kun betalte overtid og feriepenger til norske ansatte. Et renholdsbyrå med timelønn på 37 kroner, og 80 timers arbeidsuker. En rekke oppsigelser, avskjedigelser og arbeidsgivere som uten blygsel erklærer at polakker har da ikke rettigheter. – «Du har ikke rett på feriepenger, du er jo polsk,» er en gjenganger. Det vitner om mangel på respekt, sier Sebastian. Han roper varsku om et arbeidsmarked i endring, som blir stadig hardere. – Jeg ser oppsigelser som skyldes et åpenbart ønske om å bytte ut ansatte med noen som løper enda fortere. Det er ekstra provoserende når man ser at arbeidsgiveren selv sitter igjen med millioninntekt – en inntekt basert på utnytting, sier Garstecki. Toppen av isfjellet Klientene kommer fra en rekke yrker. De er renholdere, renovatører, industriansatte, snekkere, tømrere, sykepleiere og ansatte i jordbruk og bygg og anlegg. Sakene er mange, men likevel kommer de færreste til Garsteckis kontor i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig. – De aller fleste reiser hjem uten noensinne å ha prøvd sin sak. Jeg antar at 80 prosent gir opp. Mange mangler språk og kunnskap om lover og regler i Norge, sier han. Få saker ender i retten. De fleste rundes av med et forlik der arbeidstaker får hva han eller hun har krav på. Likevel skal det ofte mange runder til. – Det er rene pruterunder, sier Garstecki. Han viser en nylig avsluttet sak der arbeidstakeren ble nektet feriepenger og overtid 16 > Fagbladet 10/2011 Det ligger 50 mapper på kontoret til Sebastian Garstecki. De inneholder 50 knuste illusjoner om Norge som et trygt arbeidsmarked – alle fra de siste månedene. fbaargang2011 fbseksjonHEL