Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Kjetil Edvardsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Børge Benum Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Anne Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Dekkes kastrering av katt? SPØRSMÅL: Får jeg dekket utgifter til kastrering av katt hos veterinær når jeg har dyreforsikring i LOfavør?    Mia, Drammen SVAR: LOfavør hunde- og katteforsikring dekker utgifter til veterinær og opphold på dyrehospital med inntil 15.000 kroner. Egenandelen ved veterinærutgifter er 30 prosent av beløpet som erstattes, men minimum 1000 kroner. Forutsetningen for å få dekket utgiftene, er imidlertid at katten din er utsatt for ulykke eller sykdom. Siden kastrering av katt verken skyldes skade eller sykdom, får du ikke dekket veterinærutgifter til akkurat dette. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen Hva om jeg blir konkurranseutsatt? SPØRSMÅL: Jeg er assistent i en kommunal barnehage i en mellomstor norsk kommune. Nå snakket noen av politikerne i valgkampen om at barnehagene skal konkurranseutsettes/privatiseres. Jeg lurer på hvilken betydning det har for mitt ansettelsesforhold? SA SVAR: Dersom en virksomhet i kommunen (f.eks. barnehage) skifter innehaver; altså at barnehagen skal drives videre i regi av en annen arbeidsgiver enn kommunen, så oppstår spørsmålet om det skjer en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven har i kapittel 16 regler om virksomhetsoverdragelser. Hensikten med disse reglene er å beskytte arbeidstakernes opparbeidede rettigheter når det skjer et skifte på innehaversiden; typisk endringer i strukturen som gjør at virksomheten drives videre av en annen arbeidsgiver. Spørsmålet om hva som skal til for at et slikt skifte kan karakteriseres som en virksom- hetsoverdragelse, er ikke alltid så enkelt. Det er flere vilkår som må oppfylles. Det må for det første skje en overføring av en virksomhet eller en del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver. Dette vilkåret vil være oppfylt dersom hele barnehagen drives videre, men også dersom egne identifiserbare deler av virksomheten drives videre (f.eks. renhold). For det andre må enheten beholde sin identitet; altså det må kunne gå an å kjenne igjen aktiviteten/virksomheten før og etter overføringen. Drives barnehagen videre på samme måte ved hjelp av de samme ansatte og den samme bygningen; kanskje med de samme barna; vil dette vilkåret normalt være oppfylt. Utfordringene kommer når vilkårene bare delvis er oppfylt, og da kan det oppstå kompliserte juridiske spørs- mål. Dersom det skjer en virksom- hetsoverdragelse, skal arbeidsavtalen videreføres hos ny arbeidsgiver på identisk måte. Det gjelder et lite unntak for pensjonsrettigheter i en god del sektorer. Mitt råd til deg dersom det blir aktuelt med en slik endring, er å sørge for at dine tillitsvalgte ber om drøfting og informasjon med arbeidsgiver. Dette vil de tillitsvalgte ha krav på med hjemmel i både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen 24 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL