Hendelsene i Oslo og på Utøya den 22. juli viste med all mulig tydelighet at samfunnssikkerhet må settes i høysetet.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Hvor mye tåler barna? Organisasjonen Av og til  uten alkoholª har startet en kampanje for å få voksne til å få et bevisst forhold til eget alkoholbruk når det er barn til stede. Side 28 ˇ€‹ Kanskje kan me vinne over yrkeshemmingane Odd Atle Stegegjerdet utfordrar haldningane til kva personar med yrkeshemming kan klare. Og ofte har dei suksess med nye oppgåver. Då er dagleg leiar ved arbeids- og treningssenteret i Gaupne i Luster kommune nøgd. Side 34 ˇ€‹ Nye tanker om attføring Mestring i reelle arbeidssituasjoner gir bedre effekt enn forberedende arbeidstrening på skjermede arenaer. Vi må derfor tenke nytt om attføringstiltak og kompetanse for å få yrkeshemmede ut i ordinært arbeid, mener fokusartikkelforfatter Øystein Spjelkavik. Side 40 Tennene er en del av kroppen På Rypefjord aldersheim og bokollektiv er det ingen pleier som får ansvar for stell for en bestemt beboer uten at hun har gjort seg kjent med beboerens tannstell. God undervisning har gitt alle pleierne kompetanse på munn- og tannhygiene. Side 30 Fagbladet 10/2011 > 27 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2011 fbseksjonHEL