Foto: Erik Sundt Hver dag – en god dag Det er i hvert fall visjonen til Lindeberg omsorgssenter i Oslo. Lindeberg er nylig utnevnt til hovedstadens åttende Lotte-sykehjem. Anne Gry Kolstad, som er institusjonssjef ved sykehjemmet, sier til Oslo kommunes nettside at hun både er glad og stolt over at Lindeberg nå skal tilpasse driften til den danske Lotte-modellen. I tillegg til anerkjennelsen som følger med, får sykehjemmet også en million kroner som kan brukes til miljøtiltak. – Vi ønsker å styrke brukermedvirkningen, og vil nå planlegge hva pengene skal brukes til. Lotte-millionen skal skape mer aktivitet og videreutvikle den gode atmosfæren både for beboere og ansatte, sier Kolstad. Også Vindern bo- og servicesenter er nylig utnevnt til Lotte-sykehjem. – Dette er en fantastisk tillitserklæring. Jeg vil takke på vegne av sykehjemsbeboere, dagsenterbrukere, pårørende og ansatte, sier en fornøyd institusjonssjef Helene Hortman. – Vinderen bo- og servicesenter er opptatt av å skape «den gode sirkel» – fornøyde brukere gir fornøyde ansatte og omvendt. Vi har lang tradisjon for brukermedvirkning og vil nå sammen med brukere, pårørende, ansatte og frivillige planlegge hvordan pengene skal brukes.    KES    mulighet til å øke aktivitetstilbudet. ØKT AKTIVITET: Lotte-millionen gir flere sykehjem – Tenk over hvor mange glass barna tåler Den moralske pekefingeren heves ikke, men foreldre blir oppfordret til å tenke på hvor mange glass barna deres tåler. Alkoholkonsumet i Norge har økt med rundt 40 prosent siden 1994, og for mange er det blitt stadig vanligere å ta seg et glass eller to mens barna er til stede. Langt mellom liv og lære – Tre av fire voksne mener man bør la være å drikke sammen med barn, ifølge våre undersøkelser. Samtidig svarer halvparten at de drakk alkohol sist de var sammen med barn i selskap eller på fest. – Dette viser at de aller fleste har gode holdninger, men at det samtidig er et stykke mellom liv og lære, forteller Kari Randen, daglig leder i «Av og til – uten alkohol». Kampanje Organisasjonen lanserte i høst en kampanje som særlig skal få for- TENK PÅ BARNA: Daglig leder i «Av og til – uten alkohol», Kari Randen, ønsker at foreldre tenker over hvordan det påvirker barna når voksne drikker. muner, og flere er i siget, ifølge Randen. – Men vi krever mye av de kommunene vi skal samarbeide med. Blant annet at må de forplikte seg i en treårsperiode og sette av ressurser til koordineringsarbeidet, sier hun. Bevisstgjøring Kampanjen ble lansert for alvor i slutten av september, i forbindelse med skolenes høstferie. Nå skal den følges opp gjennom julebordsesongen og inn mot selve jula, en høytid som mange barn gruer seg til på grunn av foreldrenes drikking, ifølge Kari Randen. – Vi sitter på masse forskning og kunnskap som vi ønsker å spre gjennom kommunene. Målet er å bidra til at foreldre tar stilling til sin egen alkoholbruk, slik at de er forberedt før de går i en bursdagsfest eller i et juleselskap, sier Kari Randen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 10/2011 > 29 eldre til å tenke gjennom sine egne drikkevaner i forhold til barn. «Av og til» ønsker å gå bredt ut for å få så mange som mulig til å slutte opp om kampanjen, blant andre avholdsorganisasjonene, Barneombudet og også fagbevegelsen. – For oss er det viktig at kampanjen synes ute på arbeidsplassene, der det skapes holdninger, og der voksne påvirker hverandre i ulike retninger. Samtidig håper vi at ansatte i det offentlige støtteapparatet, som for eksempel helsestasjoner, kan bruke kampanjen i sitt holdningsskapende arbeid, sier Kari Randen. Samarbeid «Av og til» har allerede et formalisert samarbeid med 17 kom- fbaargang2011 fbseksjonHEL