Faste rutiner Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv i Hammerfest har etablert faste rutiner for stell av beboernes tenner og tannproteser. Her er noen av dem: • Proteser legges i skyllevann hver kveld. • Proteser legges i vann med coregatabletter en gang i måneden for å fjerne tannstein. • Tannstell er en del av den daglige pleien, og blir dokumentert på linje med andre tiltak. • Primærkontakten til hver beboer kontakter tannkontakten på avdelingen ved endring i tannstatus eller når det oppstår problemer med tann- og munnstell. • Alle beboere har sitt tannkort med beskrivelse av tannstatus og opplys- Dagens eldre har brukt mye tid og penger for å ta vare på tennene. Når de flytter inn på sykehjem, overtar pleierne ansvaret. På Rypefjord er daglig renhold blitt en selvfølge. KTekst og foto: KARIN E. SVENDSEN lara Marie Johansen gaper høyt og demonstrerer hvordan hun ved hjelp av vanlig tannbørste og mellomromsbørste holder tennene rene og hele. – Jeg pusser tennene hver dag, forteller Johansen. Da hun bodde hjemme, brukte hun tanntråd og tannpirkere. Etter at hun flyttet inn på Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv i Hammerfest, har hun, Veien til god tannpleie Prosjektet for å bedre tannhygienen blant beboerne på Rypefjord begynte med en spørreundersøkelse i august for ett år siden. Merethe Karlsen laget og sendte ut et spørreskjema til 43 ansatte, og 25 svarte. Svarene viste blant annet at bare to av pleierne følte de var i stand til å utføre godt tannstell på beboerne. Alle ønsket undervisning i tannstell, og nesten alle mente tannkort ville gjøre det lettere å ivareta beboernes munnhygiene. Neste steg var to hele fagdager slik at alle ansatte fikk en hel dags undervisning av en tannpleier i Hammerfest kommune. Hele personalet fikk da et eierforhold til prosjektet. Det ble også skrevet kontrakt mellom tannpleier og sykehjem. etter råd fra tannpleier og tannkontakten på avdelingen, gått over til mellomromsbørste. I en alder av 83 år høster Klara Marie Johansen nå gevinsten av daglig renhold og jevnlige tannlegebesøk. Hun har fremdeles mange egne tenner, men har også investert i to delproteser. Stort ansvar For tjue år siden hadde de eldre protese både oppe og nede når de var modne for aldershjemmet. I dag har de fleste fremdeles mange av sine egne tenner i god behold. Den friske munnhulen har kostet tid, omtanke og kanskje flere hundre tusen kroner. – Det er et stort ansvar for oss å fortsette det gode arbeidet beboerne har gjort før de flytter inn her, mener Merethe Karlsen. Hun var ferdig utdannet sykepleier i fjor. Hennes avsluttende bacheloroppgave handlet om hvordan ivareta eldres munnhelse på sykehjem. Nå har hun fast jobb her og er tannkontakt på en av de to sykehjemsavdelingene. Den store forskjellen Merethe Karlsen brenner for at de gamle skal få beholde de friske tennene og en frisk munnhule. I hennes øyne er god munnhygiene er forutsetning for god livskvalitet. – Det er umulig å spise godt hvis du har tannverk. Når nytelsen ved maten forsvinner og erstattes med redsel for smerter, går det ikke lang tid før den gamle svekkes på grunn av underernæring. En annen ting er at betennelse i munnhulen kan føre til livstruende blodforgiftning. For ikke å snakke om redusert livskvalitet. Hvis du noen gang har opplevd tannverk, glemmer du aldri Prosjektet skal evalueres i høst. Rene tenner er livsviktig fbaargang2011 fbseksjonHEL