ninger om hvordan renholdet skal gjennomføres. • Tannkontaktene har kontakt med tannpleier, blant annet for å sikre at alle ansatte, også vikarer, får opplæring i munn- og tannhygiene. • Tannkontaktene sørger for at alt nødvendig utstyr er på plass. • Tannpleier sjekker jevnlig tann- status for hver beboer og ajourfører individuelle tannkort. • En pleier følger beboer til tann- legebehandling for å sikre at nyttig informasjon tilflyter avdelingen. SKOLERING Alle som arbeider ved Rypefjord har fått undervisning i munn- og tannhelse. De lærer blant annet hvorfor munn- og tannhygiene er viktig, og hvordan de kan sørge for godt tannstell for beboere med ulik tannstatus. De lærer også om de vanligste sykdommene i munnhulen. En stor del av undervisningen er viet hvordan møte ulike utfordringer for å gjennomføre optimalt stell. lynet som plutselig slo ut fra tanna og rammet både kropp og sjel. Betaler alt Alle beboere på norske sykehjem får dekket utgiftene til reseptbelagte medisiner, lege og tannlegebehandling. Mange sykehjem kjøper også inn sjampo og hudkremer uten å belaste beboerne. – Men spesialutstyr for å stelle tennene må beboerne vanligvis betale selv, sier Merethe Karlsen. Ved Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv betrakter de munnhulen og tennene som en viktig del av kroppen. For dem er det derfor naturlig å dekke de nødvendige utgiftene, også til spesialutstyr, for å ta vare på tennene. – Alt utstyr skal være på plass. God tannhygiene er ingen luksus, så beboerne får alt de trenger her, forteller Karlsen. Intet slurv Alle fast ansatte på Rypefjord har høy kompetanse på munn- og tannhygiene. Også vikarene får opplæring i tannstell før de tar vakter ved sykehjemmet. Hver enkelt beboer har sitt tannkort som forteller om tannstatus, og hva han eller hun trenger av utstyr og assistanse for at tenner og munnhule skal få optimal pleie. Alle tannkortene oppbevares på vaktrommet sammen med ei mappe med generell informasjon om tannstell. GODT STELL: Klara Marie Johansen har alltid lagt vekt på god munn- og tannhygiene, og hun vet å verdsette kompetent veiledning. > Fagbladet 10/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL