Leder med tillit KONTRAKT MED TANNPLEIER Tannkontakt på hver avdeling og tannpleier skriver under på en kontrakt som klargjør ansvarsforholdet. Tannkontakt skal kontakte tannpleier når nye beboere flytter inn eller ved endret tannstatus hos en av beboerne. Hun kontakter videre tannpleier ved behov for undervisning eller informasjon på avdelingen. Tannkontakten har også ansvar for at alle dokumentasjonspermer oppdateres hver måned. Tannpleier har blant annet ansvar for årlig undervisning av personalet, og forplikter seg til å samarbeide om å utforme dokumentasjon av tannstatus og utvikle riktige prosedyrer for hver enkelt. >Fortsetter fra forrige side. BLADER PÅ TREET: Alle bidrar med artikler til kunnskapstreet, forteller Karin Berg (t.v.). Selv har hun blant annet hengt opp en artikkel om demens og måltider. Lederen ved Rypefjord betegner seg selv som spesialist på å delegere oppgaver og avgjørelser. På den annen side forventer hun at medarbeiderne holder seg faglig oppdatert. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Tannhelseprosjektet er bare ett av mange tiltak for å sikre god pleie og høy livskvalitet ved Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv. Virksomhetsleder Marit Halvorsen er bevisst på ikke å drepe kreativiteten blant sine medarbeidere. – Vi setter i gang mye som ikke lykkes. Det snakker vi ikke om, sier hun med latter i stemmen. – Men vi verner om suksesshistoriene, smiler hun. Flere veier til målet Hyppig refleksjon og debriefing, for eksempel ved dødsfall på sykehjemmet, er en naturlig del av hverdagen. Det er også humor, gode dialoger og utallige aktiviteter. Det meste gjør de uten prosjektbeskrivelse og dokumenta- viktigste er at vi alle jobber mot samme mål; at alle som bor og arbeider her skal ha det bra. Kunnskapstre For Marit Halvorsen er det en selvfølge å stole på sine medarbeidere. – Jeg forventer gode avgjørelser og overlater for eksempel til dem på avdelingen å avgjøre om vi trenger ekstra folk en dag, sier hun. Tilliten til medarbeiderne hviler på vissheten om at de både er personlig egnet for jobben, og at alle føler seg forpliktet til å holde seg faglig oppdatert. De har hatt fagdager om tannhelse og terminalpleie. Ernæring er neste store temat. På ett av kontorene henger et kunnskapstre. Her vokser hver måned fire nye blader i form av fagartikler. – Ikke for lange, og ikke for tunge. Da får alle lest de samme artiklene, regner virkesomhetslederen med. Rekrutterer ungdom Elever og studenter i rekrutteringsstillinger dekker en vesentlig del av behov for arbeidskraft i helgene. Rypefjord markedsfører seg med trivsel. De har lykkes i rekrutteringen ved at mange lærlinger og studenter søker seg tilbake etter endt utdanning. Ungdommer fra 13 til 16 år får sommerjobb i prosjektet Gir liv til dagan. – Vi tar godt imot de unge. Vi ser dem, og de får en plan og opplæring, forteller Marit Halvorsen. Tema for opplæringen har vært taushetsplikt, etikk og kommunikasjon i tillegg til litt sykdomslære. – Alle stortrives, og tre av fire kan tenke seg ei framtid i arbeid med eldre, forteller virksomhetslederen. Hun er tilfreds med at mange av ungdommene etter en sommer på Rypefjord har valgt sykepleierutdanning og tar helgevakter mens de studerer. sjon. – Vi kan ikke leve uten impulsivitet,    mener Marit    Halvorsen. Selv er hun av det spontane slaget, men er glad for at folk er forskjellige. – Vi er et fantastisk    arbeidslag. Noen er kreative, andre foretrekker rutiner. Vi utfyller hverandre, og det fbaargang2011 fbseksjonHEL