KREATIV OMSORG Fagforbundet seksjon helse og sosial arrangerer årlig Kreativ omsorg. Konferansen har vært i Hamar, Kristiansand, på Gardermoen, i Bergen og Trondheim før den i vår ble lagt til Tromsø. Der innledet Marit Halvorsen om temaet ledelse, og flere av kollegene hennes fra Rypefjord deltok. o (Nå Bestille ANBEFALT MATERIELL «Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke» er en DVD-film om munn- og tannstell for eldre laget av Norsk Tannvern. Filmen er på sju minutter og viser praktiske eksempler. Den er et godt utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om rutiner og ansvar. Skuespillere er ansatte g pasienter ved Undervisningssykehjemmet Løvåsen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester). s her: www.tannvern.no/sider/undersider_materiell/filmer_voksne.html Nærvær på Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv STORTRIVES: – Vi driver med det som er godt for oss som jobber her og for dem som bor her, sier Marit Halvorsen (bakerst), Felicia Kåsereff, Karin Berg og Merethe Karlsen. Rypefjord alderspensjonat og bokollektiv i Hammerfest har to avdelinger – et bokollektiv for personer med demens og en aldershjemavdeling (somatisk sykehjemsavdeling). 43 ansatte, inkludert daglig leder, er fordelt på 24 årsverk. Sykefraværet ligger på mellom seks og sju prosent, med stor forskjell på de to avdelingene. Korttidsfraværet var i fjor 1,4 prosent på begge avdelingene. Mange av de ansatte er over 60 år, og flere er delvis, midlertidig uføre. Langtidsfraværet er noe høyere, men virksomhetsleder Marit Halvorsen kan ikke se at det er mulig å gjøre så mye med. – Det er vanskelig å skifte ei hofte uten sjukmelding, sier hun, og legger til at ansatte nesten ikke har sjukefravær etter operasjon og tre ukers opptrening. Fagbladet 10/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonHEL