sjølv og medarbeidarane kva dei kunne bruke desse bilane til. – Kva er det folk treng? Svaret var mellom anna flyttehjelp. Så no hjelper folk med yrkeshemming til når privatpersonar eller verksemder treng hjelp for å få pakka ned og køyrd stort og smått. – Når me tek på oss mange ulike oppgåver,    > Fagbladet 10/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonHEL