Livskvalitet, er hva det handler om! Vi har spesialisert kompetanse og tid til deg! Helse på Blåresept! Inkontinens Urinretensjon Stomi Brystproteser Klinisk ernæring Diabetes Ortoser/støttebandasjer Kompresjon/støttestrømper Hudpleie Sko/helsesko Sårbehandling Søvn og velvære Over 50 Bandabutikker i hele landet, finn din lokale bandagist på www.banda.no eller ring oss på tlf: 23 38 48 58 LUSTER ARBEIDS- og TRENINGSSENTER Senteret ligg i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Det vart etablert for 20 år sidan. Her er ni tilsette i personalgruppa, fordelte på 5,4 faste stillingar. I tillegg har dei iblant ein eller fleire prosjektstillingar. Viktigaste kriteriet for å arbeide her er at du er flink med folk. Praktisk erfaring og realkompetanse er også eit pluss. Inngangsporten for brukarane er at dei er yrkeshemma. Dei blir tilviste gjennom Nav, fastlege, ruskonsulent eller heimetenesta. Det er om lag 35 brukarar på senteret. Luster ATS er formelt ein kommunal resultateining, men i praksis ei blanding av arbeids- og treningssenter og varig tilrettelagd arbeid. Dei fekk 3,4 millionar kroner over kommunebudsjettet for 2011. I 2010 tente dei inn 1,4 millionar. Han meiner det tyder mykje for oss alle å høyre til på eit lag og å ha oppgåver. Men om ein brukar ikkje kjem, eller ikkje blir ferdig med ein jobb i tide, blir han ikkje skvisa. – Det er ein grunn til at dei får plass her. Nokon av dei, særleg dei som har problem med rusmiddel, er stabilt ustabile. TENKE NYTT: Me eksperimenterer med nye produkt og nye tenester for å syne at folk med yrkeshemming kan meir enn folk trur, seier Odd Atle Stegegjerdet. Fagbladet 10/2011 > 37 fbaargang2011 fbseksjonHEL