SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. else, må være et vesentlig satsingsområde for oss alle. Og det er viktig at det foregår på lokalplan i fagforeningene der medlemmene fins. Ta gjerne kontakt med undertegnede for å høre mer om nettverkets arbeid – eddie.whyte@fagforbundet.no Eddie Whyte, nestleder Fagforbundet Vestfold INKLUDERING Utrygg, eldre dame Dette er et svar til Christian Røe sitt debattinnlegg i Fagbladet nr. 9/2011. Som enslig kvinne i kategori eldre så skremmer faktisk personer med spesielt utseende/klesdrakt meg. Og det er det ingen som kan ta ifra meg eller andre i alle slags aldersgrupper. Kall meg hva du vil, men nasjonalist tror jeg heller ikke passer. Og du kjenner ikke meg ut i fra et leserinnlegg. Jeg er vel heller i kategori utrygg, eldre dame. Kanskje sitter jeg inne med masse kunnskap. Du bør forstå at vi eldre kan være mer engstelige enn de yngre. Og så er det kanskje slik at vi ikke en gang orker å bli kjent med alle disse personene med annerledes klesdrakt/utseende. Kanskje mange av oss har såpass store utfordringer med hverdagen at vi ikke har overskudd til dine forslag. Jeg kjenner personer med både piercing og kledd slik at de ser ut som forbrytere. Det er unge som jeg har kjent siden de ble født. De unngår jeg ikke, men ukjente personer i samme kategori unngår jeg. Jeg vil fortsatt mene at man får innrette seg i forhold til skikk og bruk i landet man bor i. Om jeg hadde flyttet til et muslimsk land, så måtte jeg tilpasset meg deres seder og skikker. Det er noe som heter at i Roma gjør man som romerne. Jeg har reist i store deler av verden i mine yngre dager. Av respekt for landene jeg/vi besøkte så satte vi oss inn i skikk og bruk før vi kom dit for ikke å fornærme noen. Vi lærte oss også de mest vanlige høflighetsfraser og brukte bøker for å lage setninger for å kommunisere på språket i landet vi var i. Kanskje erfaring er det som gjør at jeg skyr visse utseende personer? På tampen håper jeg du oppfattet at jeg forsøkte å fortelle damen som hadde begynt med islamskinspirert klesdrakt at hun ikke var den eneste som kunne bli unngått/oversett på grunn av klesdrakten/utseende. Og at det var ingen grunn til å rope om diskriminering/rasisme. Oppfattet du ikke trøsten i det hele? Arnhild Westeng UTTALELSE Samhandlings- reformen Samhandlingsreformen skal iverksettes 1. januar 2012. Det er en reform som omhandler samarbeid om helsetjenester mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, dvs. sykehusene. Samhandlingsreformen kan bli et middel til å øke kvaliteten i norsk helsetjeneste. Forebygging og behandling tidligst mulig, samt underveis i forløpet, kan føre til bedre helsetjenester for befolkningen. Reformen innebærer at funksjoner flyttes ut av sykehusene og over til kommunenivået. Dette krever tilrettelegging av muligheter for økt kompetanse for alle ansatte som blir berørt av samhandlingsreformen, både i kommuner og i sykehus. Den mest umiddelbare utfordringen er at kommunene ikke er godt nok forberedt til å sette i gang med samhandlingsreformen fra nyttår. Vi er bekymret over at noen kommuner ikke har forberedt seg godt nok. Lokalmedisinske senter eller helsehus er ikke ment å overta sykehusenes oppgaver. De skal inn når det gjelder forebygging og ved rehabilitering. Fagforbundet mener det er positivt at det blir kort vei for innbyggerne til de nødvendige helsetjenestene og at kommunene skal ta ansvar for innbyggernes helse. Fagforbundets Landskonferanse for pensjonister vil understreke betydningen av klart å avvise en finansiering av reformen som åpner for bruk av kommersielle selskaper. Vi krever et finansieringssystem som er tilpasset offentlig forvaltning, og Kommune-Norge spesielt. Fagforbundets pensjonistutvalg Fagbladet 10/2011 > 55 fbaargang2011 fbseksjonHEL