Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 9 4 7 5 3 5 8 6 7 5 1 6 4 6 9 5 1 4 8 2 9 5 4 9 2 4 6 3 2 5 7 3 4 9 8 6 7 7 1 2 4 3 9 5 1 3 8 8 1 9 4 3 7 8 6 2 1 8 9 2 5 5 4 8 9 7 6 5 8 1 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet,    Quiz? utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. ˇ€‹ Hjernebry    2 poeng: Han ble valgt som partisekretær i Ap 1. Hvilket forbund organiserer dem som jobber    i 1923 og satt med ulike verv i sentralstyret med scene, lys, lyd, rekvisitt, sminke, parykk, kostyme og verksteder ved Den norske opera og ballett? 2. Hvilket forbund organiserer ansatte i helsestudioer og bowlinghaller? 3. I hvor mange land er Norsk Folkehjelp engasjert? ˇ€‹ Internasjonalt 1. Hvilken organisasjon for- kortes WTO? 2. En av handelsavtalene innenfor WTO blir kalt Gatsavtalen. Hva slags handel reguleres av den? 3. Hvilket land har i flere år ligget på toppen av lista over flest drepte fagforeningsfolk? ˇ€‹ Kjente personer  politikk 3 poeng: Han ble født i 1897 i Asker. Første tillitsverv var som formann i Veivesenets arbeiderforening i 1920. Hans personlighet og lederatferd ble brukt av Kåre Holt som modell i hans historiske triologi om Kong Sverre. sammenhengende til 1969. Ble valgt som partileder i 1945. 1 poeng: Ledet Ap i perioden 1945 65. Han ble statsminister og leder for samlingsregjeringen i 1945 og deretter statsminister i tre Ap-regjeringer. Populært kalt landsfaderen. ˇ€‹ Kultur 1. Hva forestiller statuen ved Folkets Hus på Youngstorget i Oslo? 2. Hvem skrev diktet En lesende arbeiders spørsmålª? 3. Kringsatt av fiender gå inn i din tid! Under en blodig storm vi deg til strid.ª Hvem har skrevet diktet, som det også er satt musikk til? ˇ€‹ Yrker  kjente personer 1. Hvilket yrke hadde Roar Flåthen før han ble heltidsengasjert i fagbevegelsen? 2. Hvilken yrkesbakgrunn har nestlederen i LO, Gerd Kristiansen? 3. Hva er partisekretæren i Ap, Raymond Johansen utdannet som? 241 393 Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 10/2011 > 63 M K Ø T E R E J I M L Svar: ˇ€‹ Hjernebry 1. Fagforbundet 2. Norsk Arbeidsmandsforbund 3. I mer enn 30 land. Internasjonalt 1. Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organization) 2. Handel med tjenester (Generalavtalen om handel med tjenester) 3. Colombia (45 fagforeningsledere myrdet i 2008) Kjente personer  politikk Einar Gerhardsen Kultur 1. En arbeidsmann 2. Bertolt Brecht 3. Nordahl Grieg (Til ung- dommenª) Yrker  kjente personer 1. Mekaniker på Kongsberg Våpenfabrikk 2. Hjelpepleier 3. Rørlegger fbaargang2011 fbseksjonHEL