Felles > DE FLESTE KLARER SEG BRA For mange arbeidstakere i Norge var 22. juli en uvirkelig dag. Studier som er gjennomført etter svært alvorlige hendelser, viser at nær alle får posttraumatiske stressymptomer kort tid etterpå. Likevel vil de fleste som har blitt utsatt for en alvorlig stressbelastning, komme seg i løpet av dager, uker eller måneder, skriver bladet Arbeidervern. > RESSURSSVAKE NÅR IKKE FRAM Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå fram i rettsapparatet. – Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor Knut Papendorf. Han er professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og står bak en ny rapport som bekrefter at det å ha retten på sin side ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettssalen. > REKORDHØY ARBEIDSLØSHET På verdensbasis er det rundt 200 millioner arbeidsløse i dag, og det er nesten like mange som under krisen på 1930tallet, skriver Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i en felles rapport. > HENGER ETTER Norge henger etter i utvikling av språktekniske hjelpemidler som hadde gjort hverdagen lettere for mange i samfunnet med lese- og skrivevansker, ifølge en ny rapport. > ØKER FORTSATT Fagforbundet økte antall medlemmer med nesten 1000 i løpet av september, og hadde i starten av oktober 321.556 medlemmer. Av disse er 209.243 yrkesaktive. utfordringer i Arktis Kampen om naturressursene strammer seg til i nordområdene. Fagforbundet knytter nå tettere bånd med fagbevegelsen på Grønland. Målet er å få fokus på de menneskelige sider av utviklingen. Fagforbundets nordområdeutvalg var i september på studietur i Grønlands hovedstad Nuuk. Formålet var å få innblikk i de utfordringene mennesker og samfunn i nord står overfor, enten de hører hjemme på Grønland eller i NordNorge. Under et tre dagers arktisk verksted innledet blant annet representanter for Grønlands LO VIL PÅVIRKE: Fagforbundets nordområdeutvalg under møtet i Nuuk. Fra v. Bjørg Tapio, Signe Rasmussen, Trond Helland, Bente Aasjord, Unni Rasmussen, Odd Haldgeir Larsen, Britt Ås og Per Gunnar Olsen. Savner offensiv mot fattigdom – Jeg skulle ønske vi hadde sett en mer tydelig innsats for å bekjempe fattigdom, sier Jan Davidsen i en kommentar til statsbudsjettet. – Generelt syns jeg dette er et bra budsjett. Det aller viktigste er at det vil sikre trygghet for arbeidsplassene her i landet, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Men det er ett område han savner: En tydeligere fattigdomsprofil. Flaggsaken som forsvant Å bekjempe fattigdom har vært de rødgrønnes flaggsak, men nye tall viser at det er blitt flere fattige i Norge mens de rødgrønne har sittet med makta. Davidsen syns dette er en sørgelig utvikling. – Jeg hadde håpet vi skulle fått en tydelig fattigdomssatsing i budsjettet, sier han. BEKYMRET: Jan Davidsen er skuffet over manglende fattigdomsprofil i statsbudsjettet. Barnetrygden minker Ett av Fagforbundets innspill i budsjettprosessen var at barnetrygden bør følge prisutviklingen. I statsbudsjettet foreslås det derimot at barnetrygden videreføres på samme kronenivå som i år. Han avventer nå at regjeringen kommer med tiltak mot fattigdom i kjølvannet av Fordelingsmeldingen som ble lagt på regjeringens bord bare få dager før statsbudsjettet. Ingen fest i vente Jan Davidsen tror mange kommuner går tøffe tider i møte: – Det blir ingen fest i kom- munene. Budsjettet er nøkternt og realistisk, og i beste fall kan vi opprettholde det nivået vi har på tjenestene i dag, men det vil være store lokale variasjoner. – Jeg håper politikerne husker hva de lovet før kommunevalget. Og her har også regjeringen et ansvar. Hvis vi ser at det er store identifiserbare forskjeller mellom kommunene, må regjeringen ta ansvar for det, sier forbundslederen. Tekst og foto: SIDSEL HJELME (SIK), som kunne fortelle om hvordan kampen om naturressursene også fører til at etablerte overenskomster om lønn og arbeidsforhold settes under knallhardt press. For eksempel planlegger det multinasjonale aluminiumsselskapet Alcoa å hente inn flere tusen kinesiske arbeidere til å bygge opp et smelteverk på Grønland – og timelønna de vil gi kineserne er rundt ti amerikanske dollar. I en felles uttalelse understreker SIK og Fagforbundet at eksisterende overenskomster ikke må uthules når puslespillet om nordområdene skal legges. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Fagbladet 10/2011 > 7 fbaargang2011 fbseksjonKIR