Fagforbundet ønsker et interkommunalt kirkelig samarbeid som kan gi felles virksomhets- og arbeidsgiveransvar for alle ansatte lokalt.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Motiverer og rekrutterer Barne- og ungdomsarbeiderne Kaja Sundby og Madelen Næss Pettersen inspirerte 500 elever på vg1 helse- og sosialfag til å fordype seg i nettopp barne- og ungdomsarbeid. Side 28 ˇ€‹ Et levende bibliotek Biblioteksjefen i Tana ville fornye biblioteket og lokke til seg nye brukere. Løsningen ble utlån av fritidsutstyr. Nå er biblioteket fylt opp av redningsvester, sykler og skøyter i tillegg til bøker og filmer. Side 30 ˇ€‹ Kommunikasjon gjennom kunsten At det er en sammenheng mellom kultur og helse, visste de allerede i antikken. Barn og unge som får anledning til å uttrykke seg gjennom ulike kunstformer, kan også oppnå bedre kontakt og kommu- nikasjon med miljøet rundt seg. Side 36 Læring ved erfaring Gjennom erfaring lærer barnehagebussbarna i Tonning barnehage i Stryn hvordan de skal unngå å fryse. Kunnskap ligger i å forstå med hele kroppen. Side 32 Fagbladet 10/2011 > 27 Foto: Oddleiv Apneseth fbaargang2011 fbseksjonKIR