Kirke, kultur og oppvekst Karrieredag for fagarbeidere Unge fagarbeidere informerte 500 vg1elever i Oslo. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er stabilt populært. Alle elevene på vg1 helse- og sosialfag i Oslo fikk en dag med yrkesorientering før de valgte prosjekt til fordypning i høst. Barne- og ungdomsarbeiderne Kaja Sundby og Madelen Næss Pettersen informerte de 500 elevene om sitt yrke. Kaja arbeider på en spesialskole for hørselshemmede barn og unge, mens Madelen arbeider i en bolig for mennesker med utviklingshemming. En stor del av deres arbeidsdag går med til å planlegge og gjennomføre aktiviteter – enten i grupper eller med en enkelt bruker. De to barne- og ungdomsarbeiderne la vekt på at de trives godt i jobben. De formidlet også det gode med å føle at jobben er viktig. – Som barne- og ungdomsarbeider kan du være med på å bedre tilværelsen for mange mennesker, påpekte de. FLOTT YRKE: Fagarbeiderne Kaja Sundby og Madelen Næss Pettersen ønsker å inspirere flere til å velge barne- og ungdomsarbeiderfaget. Motivere til å velge Det var Ressursskolen og Karriereenheten ved Ulsrud videregående skole som arrangerte karrieredagen. – Vi ønsker å gi elevene et godt grunnlag for å velge fagretning før de skal velge læreplan for prosjekt til fordypning, sier Lise Ødemark ved Karriereenhetene i Oslo. For å gi elevene et innblikk i de ulike mulighetene, ble unge fagarbeidere engasjert for å presentere en rekke yrker i helse- og sosialsektoren. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er bare en av flere veier videre for elever som er ferdig med vg1 helse- og sosialfag. På vg2 kan de velge mellom helsefagarbeiderfaget, fotterapi og ortopediteknikk, hudpleie, ambulansefag og helseservicefag. 163 elever søkte seg til barne- og ungdomsarbeiderfaget i Oslo i år. Tekst og foto: KARIN SVENDSEN Motivasjon i arbeidet var et av hovedtemaene på Fagforbundets konferanse for ansatte i private barnehager, i tillegg til tariff og arbeidsmiljø. Kvalitet i barnehagen var temaet på den to dager lange konferansen for barnehageansatte. Barnehagepedagog og inspirator Vigdis Eidsvåg sang sin brors sang «Se meg» som innledning til tema motivasjon. Stadig brøt INSPIRERENDE: Berit Skauen og Mai Snefrid Edvardsen på nasjonal konferanse om kvalitet i barnehagene. andres væremåte, men det er viktig å se nøyere på hvordan du selv virker på kolleger og på ungene, sier Berit Skauen, assistent i Bjørkebo barnehage i Ringsaker kommune. Skauen er førstereis på denne type konferanse, men finner god støtte i kollega Mai Snefrid Edvardsen, som har vært medlem og tillitsvalgt i Fagforbundet i mange år i Hedmark. – Jeg syns det er spennende temaer på konferansen, innenfor både organisasjonsarbeid og pedagogikk. Vi har godt av å komme ut av de daglige sirklene og se hverdagen utenfra. Dette er viktig kunnskap, rekker hun å si før en ny forelesning starter. Tekst og foto: TITTI BRUN latteren ut underveis i forelesningen. – Ja, det har vært mye latter, men i bunn ligger det noe alvorlig om å være trygg på seg selv. Vi har lett for å ha meninger om 28 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR