Foto: Schous kulturbyggeri Ikke pop for private Oslo kommunes opplevelsessenter for popmusikk åpner 25. november. Høyre og Frpbyrådets plan var at senteret skulle driftes av private, men ingen interessenter meldte seg da anbudet ble lyst ut i vår. 25. november skal Oslos kulturbyråd, Torgeir Ødegård (H), klippe snoren til det nye Popsenteret på Grunerløkka. Kommunen har investert over 60 millioner i senteret, der publikum fristes med utstillinger, opplevelser og dykk i norsk musikkhistorie gjennom bilder, videoer, intervjuer og sjeldne liveopptak. Planen var at private driftere skulle få ansvaret for Popsen- teret, men ingen meldte sin interesse i anbudskonkurransen. Ingen overraskelse for folk i musikkbransjen, melder Dagsavisen, som har snakket med både konkurrentenª Rockheim i Trondheim, og folk bak Øyafestivalen og by:Larm. På neste års kommunebudsjett har Oslo satt av 41 millioner kroner til drift av Popsenteret og det tilstøtende øvingshotellet. Og til tross for null respons i første runde, varsler byrådet at jakten på private drivere av Popsenteret fortsetter. Popsenteret blir en del av Schous kulturbyggeri på Grunerløkka, der også Riksscenen for folkemusikk, joik og folkedans og Kulturstasjon for barn og unge holder til.    SHJ Nettportal med oversikt over samiske læremidler Tidligere fantes det ikke samlede tjenester og tilbud som gir en søkbar, digital oversikt over tilgjengelige samiske læremidler. 26. september fikk Norge en ny portal: Ovttas.no Tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og Senter for IKT i utdanningen. Ta studier innen pedagogikk www.nks.no/pedagogikk KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 10/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonKIR