– Vi er en ressurs som må brukes Bjørg Hageløkken fra Gausdal i Oppland er valgt til ny leder for Fagfor- bundets pensjonister. En av hennes hovedoppgaver blir å bidra til at NYVALGT: Fagforbundets nye pensjonistutvalg sammen med avtroppende leder: Foran fra venstre den nye lederen Bjørg Hageløkken sammen med Bjørg Solheim som nå går av. Bak fra v: Tom Kåre Hansen, Kari Solberg, Rolv Skirbekk, Magnor Arntsen, Freddy Lindquist, Martha Rondestvedt, Berit Lynnebakken (1. vara og fast møtende), Karin Husøy og Wenche Hansgaard. «Vi har mye å bidra med. Bruk oss!» forbundet bruker pensjonistene sine mer aktivt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Vi er rundt 90.000 medlem- mer, det vil si nesten en tredel av alle Fagforbundets medlemmer. Mange av oss har lang fartstid som tillitsvalgte og mye erfaring på ulike områder, sier hun. Oppfordringen fra både Hageløkken og avtroppende leder Bjørg Solheim er at Fagforbundet – både lokalt og sentralt – jobber med vedtektene slik at det blir større plass til pensjonistene. –Våre aktive medlemmer kjemper ikke bare for seg selv eller for pensjonistene spesielt, de kjemper for at barn og barnebarn skal ha et fellesskapssamfunn rundt seg, og at samfunnet skal utvikles i tråd med de verdiene de jobbet for som tillitsvalgte og politisk aktive, sier de, og fortsetter: – Vi har mye å bidra med. Bruk oss! Dagsenter Handlingsplanen som ble vedtatt på konferansen er todelt. – Vi er opptatt av sykehjemssituasjonen og alle som ikke får plass, sier Hageløkken og Solheim. – I tillegg hadde vi en god og aktiv debatt om dagsentre, et tilbud vi ønsker i alle landets kommuner. Mange eldre har behov for et dagtilbud der de kan være sosiale, få tilbud om ulike aktiviteter og mulighet for å kjøpe rimelig mat. Dette er også en god måte å forebygge på. Konferansen ønsker at pensjonistutvalget jobber mot landsmøtet i 2013 for å endre vedtektene slik at det blir plass til flere pensjonister i posisjoner både lokalt og sentralt. – Med så mange medlemmer i ryggen, syns vi det er litt snaut med bare en representant i landsstyret og forbundsstyret, sier de. Ny leder Konferansen gjenvalgte de fleste i pensjonistutvalget, så kontinuiteten er god. Men lederen er ny. Bjørg Hageløkken kommer fra Gausdal i Oppland, og har vært medlem av utvalget i fire år. I sin yrkesaktive karriere som hjelpepleier har hun hatt tillitsverv i Helse- og sosialforbundet siden 1984. Hun satt elleve år som fylkesleder og som medlem av forbundsstyret i SHS, og i fellesorganet som utredet etableringen av Fagforbundet i 2003. 58 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR