Siden sist SAMHANDLING: Kommunene får 5,6 milliarder samhandlingskroner neste år. 5,6 milliarder til samhandling Flere har fått læreplass 12 prosent flere har fått lærekontrakt hittil i år sammenliknet med i fjor, men 400 elever fra barne- og ungdomsarbeiderfaget venter fortsatt på lærlingplass. Av de som hadde fått lærekontrakt per 1. september i år, hadde 12.844 dette på førstevalg, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. – Vi ser en betydelig økning når det gjelder læreplasser for barne- og ungdomsarbeidere og innen helse og omsorg. Kommunene skjønner tydeligvis at de trenger gode faglærte folk, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det var omkring 1300 flere søkere til læreplasser i år enn i fjor. Mange av årets søknader er fortsatt til behandling.    TB Synlig – nær – stolt Mandag 31. oktober braker det løs igjen med de tradisjonelle Fagforbundsukene, som har vært en stor suksess de siste årene. Fram til 11. november skal forbundets tillitsvalgte være synlige på arbeidsplassene – både for medlemmene og for brukerne. Kreativiteten har vært stor i tidligere år, og det er ingen grunn til at den skal være mindre i år. Fagbladet vil, som tidligere, publisere medlemmenes egne bilder av aktiviteter over hele landet. Ta med kamera, send bilder til fagbladet@fagforbundet.no, og så legger vi dem ut på vår nettside.    PF I forbindelse med samhandlingsreformen vil kommunene få totalt 5,6 milliarder kroner i 2012. Dette kommer i tillegg til den foreslåtte inntektsveksten på fem milliarder kroner i kommunesektoren. – Kommunene vil med dette få handlingsrom til å løse de nye oppgavene som følger med reformen, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete. Må rekruttere folk – Det er for tidlig å si om dette er tilstrekkelig eller for lite i forhold til de nye oppgavene som kommunene skal finansiere. Men det er et svar til dem som fryktet enda flere kommunale oppgaver uten at det fulgte penger med. Regjeringen viser at den mener alvor, sier lederen i Fagforbundets Seksjon helse og sosial, Kjellfrid T. Blakstad. – Vi får håpe at denne bevilgningen er stor nok til å gi samhandlingsreformen en god start, fortsetter hun. – Det er også viktig at kommunene klarer å rekruttere nok folk og tilstrekkelig mange med den kompetansen som trengs. Det er den andre viktige biten som må på plass for at reformen skal kunne fungere etter intensjonen, sier Blakstad. Nok penger Fra 1. januar innføres en kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og et kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Pengene som skal brukes til dette, blir fordelt til kommunene gjennom inntektssystemet etter alderssammensetningen i befolkningen. Ifølge kommunalministeren er bevilgningen på statsbudsjettet nok til å dekke kommunenes nye kostnader. – Likevel vil enkelte kommuner kunne få høyere kostnader enn det som fordelingen etter en kostnadsnøkkel fanger opp. For at ingen skal tape på omleggingen, har regjeringen i tillegg til 5,6 milliarder kroner, satt av 305 millioner kroner til en kompensasjon til enkeltkommuner neste år, sier Navarsete. Bli med i Fagforbundet Fagforbundet har mer enn 320.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene. Gå inn på www.fagforbundet.no og finn informasjon om medlemskap og forsikringsordninger. Send sms: Fagforbundet medlem til 1980 og du vil få velkomstpakke i posten. Tekst: PER FLAKSTAD 6 > Fagbladet 10/2011 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2011 fbseksjonKON