En administrasjon som fungerer dårlig, påvirker i høy grad kvaliteten på tjenestene i en kommune. Derfor er det viktig med kompetente folk som får faglig påfyll.ª Side 32 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Krever likelønn Kommuneansatte tjener jevnt over mindre enn sine statlig ansatte kolleger.  Vi krever lik lønn for likt arbeid ved Nav-kontorene, sier Fagforbundets Jan Helge Gulbrandsen. Side 28 ˇ€‹ Blir en bedre leder  For meg er det viktig å anerkjenne egne følelser. Se og gi plass til medarbeiderne, og la dem utfolde seg i det de er gode på, sier Bitte Kronkvist, som er på kurs for å bli en bedre leder. Side 30 ˇ€‹ Nye tanker om attføring Mestring i reelle arbeidssituasjoner gir bedre effekt enn forberedende arbeidstrening på skjermede arenaer. Vi må derfor tenke nytt om attføringstiltak og kompetanse for å få yrkeshemmede ut i ordinært arbeid, mener fokusartikkelforfatter Øystein Spjelkavik. Side 36 Nytt studium for veiledere  Coaching og veiledning er nyttig for alle som jobber med mennesker. Folk fra forskjellige yrker kan møtes og reflektere over hvordan de kan kommunisere med andre, sier Anne-Lise Varfjell og Bente Storfjell fra Fagakademiet. Side 29 Fagbladet 10/2011 > 27 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON