Foto: Sidsel Hjelme Illustrasjonsfoto: Scanpix/Dag G. Nordsveen Kontor og administrasjon RYDD OPP: Ulik lønn blant ansatte på Nav-kontorene må ryddes av veien, krever Fagforbundets Jan Helge Gulbrandsen. Krever likelønn i Nav Kommunalt ansatte på Navkontorene tjener mindre enn sine statsansatte kolleger. – Lønna i kommunesektoren må justeres opp raskest mulig, sier Fagforbundets Jan Helge Gulbrandsen. Fem år etter at Nav-reformen ble innført, lønnes ansatte ved mange av landets Nav-kontorer fortsatt ulikt. En fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at en del kommuner har rettet opp skjevhetene, men at mange fortsatt henger etter. AFI-rapporten «Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i Nav-kontor» er utført på oppdrag fra KS i samarbeid med LO, Unio, YS og Akademikerne. Gnagsår – Dette er det viktig å få løst. Slike skjevheter er gnagsår i arbeidsmiljøet, sier forhandlingsansvarlig Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg. Han peker på at LO Kommune har tatt opp denne saken ved tidligere tariffoppgjør. Allerede i 2008 ble partene enige om å kartlegge ulikhetene. Jan Helge Gulbrandsen, forhandlingsansvarlig i Fagforbundets arbeidsutvalg. Krever handling nå Undersøkelsen avdekker at tillitsvalgte og personalansvarlige har ulikt syn på omfanget av ulikhetene. Gulbrandsen mener likevel det ikke er behov for å bruke tid på mer kartlegging. – Dette skulle vært løst for lenge siden. I den enkelte kommune vet de nok om lønnsforholdene til å rette opp skjevhetene. De må ta en beslutning om at dette nå må kvitteres ut. Både stat og kommune har økonomisk evne, så pengene her er ikke problemet, sier Gulbrandsen og fortsetter: – På arbeidsgiversiden er det et spørsmål om hvem som skal ta kostnadene. I KS er det en tendens til å si at hvis de ikke får tilført midler, så har de ikke penger. Men beløpet det her dreier seg om, river ikke i filler et kommunebudsjett, slår Jan Helge Gulbrandsen fast. Tekst: MONICA SCHANCHE Inkluderende.no er lansert Nå kan du som leder, verneombud eller kollega ta i bruk et nytt verktøy for å få til et inkluderende arbeidsliv på jobben. Partene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) har lansert inkluderende.no, som består av tre interaktive filmsnutter på til sammen 30 minutter. Sammen med kollegene dine, eller når du har tid for deg selv, kan du klikke deg inn og velger løsninger på ulike dilemmaer og bli mer bevisst hvilke valg dere kan ta for å løse konflikter, få en sykemeldt kollega tilbake i jobb, eller tilrettelegge arbeidet for en ansatt som er gravid.    MoS Plutselig må de samhandle Tre måneder før samhandlingsreformen trer i kraft, er fire av ti kommuner ikke forberedt på å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sjukehusene, ifølge Dagens Medisin. Informasjonen er basert på en undersøkelse utført av NorgesBarometeret på oppdrag fra Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund. Fra 1. januar innføres en ordning der kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivningsklare indremedisinske pasienter fra første dag. Staten tar over en halv milliard kroner fra sykehusene og gir til kommunene, slik at de skal etablere billigere tilbud enn i sykehus. Betalingen er satt til 4000 kroner per pasient i døgnet.    KES 28 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON