Foto: Monica Schanche Tapte GPS-saken Fagforbundet og renovasjonsarbeider Jørn Roar Rollstad tapte saken mot Avfallsservice AS i Nord-Troms tingrett. Renovasjonsarbeideren ble sagt opp da ledelsen i Avfallsservice AS gransket loggen fra navigasjonssystemet GPS som var montert i bilene. Arbeidsgiver fant at sjåføren tok for lange pauser og skrev for mye overtid. Tre andre kolleger fikk advarsler fra bedriften. Nord-Troms tingrett gir Avfallsservice AS medhold i at oppsigelsen ikke var usaklig, og har dømt Rollstad til å betale tilbake 2880 kroner for urettmessig utbetalt overtid. I tillegg må Fagforbundet, som førte saken for Rollstad, betale saksomkostninger på 280.000 kroner.    MoS FORVENTNINGSFULLE: Deltakere og forelesere på det første av fire samlinger i studiet Veiledning og coaching. Deltakerne håper å bli bedre i å lytte og kommunisere, og bli mer bevisst på valgene de gjør i jobben. Nye veiledere på startstreken Ulovlig bruk av GPS Personvernnemnda støtter Datatilsynet i at Avfallservice AS’ bruk av GPS-systemet for å kontrollere arbeidstakerne, er ulovlig. Bruk av opplysninger fra GPS-systemet for å kontrollere arbeidstakeres arbeidstid er etter Datatilsynets vurdering uforenlig med det opprinnelige formålet med GPS – å effektivisere driften av virksomheten. Tilsynet kom også fram til at sammenstilling av GPS-data og timelister er i strid med personopplysningsloven. I en avgjørelse fra 19. september i år stadfester Personvernnemda Datatilsynets vedtak, og klagen fra Avfallservice tas ikke til følge.    MoS Startskuddet har gått for et nytt studium i veiledning og coaching i regi av Fagakademiet. 22 forventningsfulle deltakere er med. De fleste kursdeltakerne arbeider i førstelinjen på Nav-kontor, på servicekontor eller i annen kommunal tjeneste der de veileder innbyggerne. – Dette er et nyttig studium for alle som jobber med mennesker. Folk fra forskjellige yrker kan møtes og reflektere over hvordan de kan kommunisere med andre, sier Bente Storfjell, som har utviklet kurset sammen med AnneLise Varfjell. De to har erfaring og utdanning i pedagogikk og veiledning, og er forelesere på kurset. Bli selvhjulpen – Tillitsvalgte har god nytte av å skolere seg og lytte. Ikke gi råd med en gang, men gi den andre kompetanse gjennom å finne egne svar. – Hvis du opptrer som oraklet i Delfi, gjør du den andre avhengig. I stedet kan vi hjelpe folk å finne fram til den informasjonen som fins. Det er å gjøre folk selvhjulpne, sier Anne-Lise Varfjell. Fire samlinger Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Fagforbundets seksjon kontor og administrasjon, og gir 15 studiepoeng til dem som velger å ta eksamen. Faglig ansvarlig er Høgskolen i Vestfold. Studiet består av forelesninger, praktiske øvelser, gruppearbeid og refleksjon rundt egne erfaringer. Opptakskrav er generell studiekompetanse og minst fem års yrkespraksis. Realkompetanse kan også vurderes for søkere over 25 år. – Dette er et prosesskurs med fire samlinger, som avsluttes i februar. Det de lærer her, kan deltakerne forhåpentligvis bruke direkte i jobben sin underveis, sier Bente Storfjell. Lokale varianter Anne–Lise Varfjell og Bente Storfjell jobber i Fagakademiet i region nord, men holder kurs over hele landet. Nylig foreleste de i veiledningsmetodikk i regi av Fagforbundet Finmark. I samarbeid med Bergen kommune har de utviklet en variant kalt «Veiledning og vurdering» for ansatte som veileder lærlinger. Bergen kommune har lærlinger i 18 forskjellige fag, og ingen får ta imot lærlinger uten at de har gjennomgått dette kurset. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 10/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonKON