Hvordan blir jeg en god leder for mine medarbeidere? Spørsmålet opptar ledere som vil noe mer enn å oppfylle krav til effektivitet og økonomiske resultater. Tekst: MONICA SCHANCHE Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN/COLOURBOX – For å være en god leder, må du være til stede i øyeblikket og være en god lytter, sier Bitte Kronkvist. Hun leder en offentlig virksomhet med sju ansatte som oversetter litteratur til lydbøker og punktskrift. Bitte har nylig fylt 60 år, men er stadig nysgjerrig på hva som bor i mennesker. Hun vil oppmuntre det som spirer og gror i henne selv og i andre. Vi treffer henne på Riddersvik gård i Hässelby, to mil fra Stockholm sentrum. Her deltar hun på kurs sammen med mennesker fra Norge, Sverige og Danmark. Kurset har tittelen Psychology of love – counseling skills train- ing, og går over fire samlinger. Målet er å finne fram til det gode i sin innerste kjerne og handle derfra. – Jo større nærvær jeg har, jo lettere er det å utføre arbeidet mitt. Egenutvikling er viktig for å bli en god leder, mener Bitte. Dypdykk i seg selv Bitte Kronkvist har i mange år undret seg over sin egen rolle i livet. – Jeg merker at jeg kan utføre et bedre lederskap når jeg kjenner meg selv bedre, sier hun. – Det er ikke lenger 30 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON