en prestisje som jeg må leve opp til. I min sjefsrolle og i mitt lederskap er det min oppgave å få mine medarbeidere til å gjøre sitt beste. Jo friere jeg er, jo enklere er det å la dem få være seg. Jeg skal sørge for at de jobber med det de er gode på, og ikke presse dem der det butter. – Å vite hvem jeg er, gjør det lettere for meg å være sjef. Stå fast ved det jeg har sagt, og også kunne foreta prioriteringer som ikke er populære. Og jeg kan innrømme feil. Det har gjort meg til et modigere menneske, sier Bitte Kronkvist. – Behandler du dine medarbeidere på en annen måte enn før? – Jeg har fått øye på hvilke følelser som påvirker meg, og tankene jeg har. Ettersom jeg blir venn med meg selv, blir det lettere å oppdage dem. Jeg tror jeg er sikrere på meg selv. Foto: Monica Schanche Røtter i jorda Når vi snakker sammen, har Bitte akkurat gjort en øvelse for å kjenne at hun har kontakt helt ned i føttene. – Jeg opplevde at jeg har et anker. Det kan være storm, men jeg er forankret i marken, sier hun. – Psychology of love tillater oss å være den vi er. Oppdragelsen vår går ut på å lære å tilpasse oss samfunnet. Det er greit nok, men vi blir forminsket i forhold til det vi kunne ha vært. Du skal liksom tenke og føle slik og sånn. Men mennesker er fantastiske skapninger som har rett til å være seg selv. Skape plass til alle Bitte har fått øynene opp for at sjefsrollen innebærer noe mer enn bare å ta beslutninger på egen hånd. Mange sjefer er ikke ledere i den forstand at de er akseptert som leder av alle i gruppa, mener hun. ROMSLIG: – Som leder er det viktig medarbeiderne har det gøy på jobben. Det handler om å by på seg selv, mener Bitte Kronkvist. – Mange kjenner rett og slett ikke medarbeiderne sine. De gir bare beskjeder om hva som skal gjøres, har ingen medarbeidersamtaler eller tar en kaffekopp med dem. Min lederstil er å bestemme sammen med gruppa hva vi skal gjøre og å være til stede for dem. – Hva er en god leder for deg? – En god leder er akseptert av alle og passer på at alle får plass, selv om det kan være vanskelig. En leder må sørge for at medarbeiderne aksepterer    > og respekterer hverandre, sier Bitte. Hun gir et eksempel fra egen arbeids- Fagbladet 10/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKON