Ut av offerrollen Monica Höchtl er blitt mer klar over en arbeidssituasjon preget av stress, effektivitet og nedskjæringer. – Det gjelder å stoppe opp og si at jeg ikke vil være med på dette. Selv er hun blitt bedre til å sette grenser. –Jegvethvajeghargodtavoghvasomikkeerbrafor meg. Jeg kan bidra til forandringer ved å stå opp for mine meninger. Jeg trenger ikke lenger å innta offerrollen. – Jeg dømmer heller ikke andre slik som før, men er mer aksepterende og tålmodig. Når jeg møter motgang, spør jeg meg hva jeg kan lære av dette, i stedet for å bli fylt av sinne eller bitterhet. Det er min oppgave å sørge for at jeg har det bra. Når jeg ser det, kan jeg også la andre mennesker få større rom, sier Monica. Da hun arbeidet på et sykehus i Norrbotten, tok hun initiativ til samtalegrupper mellom kolleger i en periode med ekstra mye stress. – Samarbeidsevnen mellom leger, sykepleiere og hjelpepleiere var temaet. Hver og en fikk uttrykke det de opplevde, uten å angripe andre. Vi stilte oss spørsmålet om vi skulle være stressede duracellkaniner eller finne andre løsninger. Vi kunne hjelpe hverandre og sette pris på hverandre. Se at vi trengte hverandre, og vise takknemlighet for det hver enkelt bidrar med, sier Monica. I tillegg til å anerkjenne hverandres yrke, er det viktig å være stolt over eget arbeid og ikke bare gjøre ting for å oppfylle andres forventninger. – Det kan lett føre til utbrenthet, mener Monica, som ledet slike møter en gang i uka. Hun merket hvordan det ble roligere i personalgruppa og mindre konflikter etter at hver og en fikk komme til orde. Tør å si ifra I sin nåværende jobb på et helsesenter har hun sagt fra om det hun opplever som lite verdig. – Jeg reagerer på at man straks tyr til piller når mennesker har det vondt. Jeg ble sjokkert over at til og med unge mennesker går på tunge medisiner. ÅPNER SEG: Med varme øyne og en ikke-dømmende holdning kan du åpne døren til det beste og innerste i deg, mener sykepleier Monica Höchtl, kursarrangør Lisa Edwards, kurslederne Nishant Matthews og Pavitra Wolf og virksomhetsleder Bitte Kronkvist. > TRENINGSARENA Det fins en rekke utviklingskurs for ledere og andre som arbeider med mennesker. Kurset Psychology of love – counseling skills training gir innsikt i det å være menneske. En dyp aksept og vennlighet overfor seg selv og medarbeidere er hovedessensen i dette opplegget, som er et redskap for dem som skal veilede andre i å finne og utvikle det beste i seg selv. Fagbladet 10/2011 > 33 Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON