I Oslos budsjettforslag for 2012 foreslås konkurranseutsetting av trikk og t-bane, privatisering av barnehagene og en rekke andre kutt.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Fagbrev i innspurten Det har gått mer enn 20 år siden arbeidet med fagbrev for vaktmestere ble påbegynt. Nå er fagbrev for byggdrifterfag ute på det som forhåpentligvis blir siste høringsrunde. Side 28 ˇ€‹ En park hit, en dal dit Gartnerfirmaet Steen & Lund har fått det prestisjetunge anbudet på driften av Frognerparken. Groruddalen gikk til ISS. Om kort tid er også Oslo sentrum drevet av private. Side 29 ˇ€‹ Må profesjonaliseres Brann- og redningsmannskapene i landets kommuner må løse nye og stadig mer krevende oppgaver. Dagens utdanning må derfor tilpasses både kommunenes og den enkelte arbeidstakers behov, skriver fokusforfatter Karianne Hansen Heien. Side 36 Kastet om på hverdagen Aarhus sykehus har ikke renholdere. De har serviceassistenter med multijobber. Hverdagen har blitt en helt annen for tidligere renholdere Nethe Lunden og Isabel Pedersen. Side 30 Fagbladet 10/2011 > 27 Foto: Jens Hasse fbaargang2011 fbseksjonSAM